ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Splenomegaliler ve Dalak Tüberkülozu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(3): 217-223

Splenomegaliler ve Dalak Tüberkülozu

Nurettin Apaydın, Uğur Sayman
Şişli Çocuk Hastanesi 2. Hariciye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Splenomegaliler ve Dalak Tüberkülozu

Nurettin Apaydın, Uğur Sayman
Şişli Çocuk Hastanesi 2. Hariciye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Nurettin Apaydın, Uğur Sayman. Splenomegaliler ve Dalak Tüberkülozu. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(3): 217-223

Corresponding Author: Nurettin Apaydın
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale