ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 55 (4)
Cilt: 55  Sayı: 4 - 2021
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Frontmatters

Sayfalar I - V

DERLEME
2.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Lymph Node Dissection Morbidity in Thyroid Cancer: An Integrative Review
Antonella Pino, Carmelo Mazzeo, Francesco Frattini, Dai Zhang, Che-Wei Wu, Guido Zanghì, Gianlorenzo Dionigi
doi: 10.14744/SEMB.2021.33401  Sayfalar 433 - 437

3.
Role and Extent of Neck Dissection for Neck Lymph Node Metastases in Differentiated Thyroid Cancers
Role and Extent of Neck Dissection for Neck Lymph Node Metastases in Differentiated Thyroid Cancers
Nurcihan Aygun, Mehmet Kostek, Adnan Isgor, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2021.76836  Sayfalar 438 - 449

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Evaluation of the Design and Methodology of Applications to the Local Ethics Committee
Evaluation of the Design and Methodology of Applications to the Local Ethics Committee
Yuksel Altuntas, Zeynep Yildiz Yildirmak, Sarper Erdogan, Deniz Seckin, Asli Aksu Cerman, Hande Yapislar, Gulsum Onal, Kubra Elcioglu, Nezaket Eren, Dilek Necioglu Orken
doi: 10.14744/SEMB.2021.47542  Sayfalar 450 - 456

5.
Türkiye’de COVID-19 pandemisi sırasında dermatologların görevleri: Ülke çapında yapılan anket çalışmasının sonuçları
The Duties of Dermatologists During COVID-19 Pandemic in Turkey: Results of a Nationwide Survey
Muazzez Cigdem Oba, Kursat Goker
doi: 10.14744/SEMB.2021.67750  Sayfalar 457 - 461

6.
COVID-19 pandemisinin sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite alışkanlıkları, kas-iskelet ağrısı ve duygudurum üzerine etkileri
Effect of COVID-19 Pandemic on Physical Activity Habits, Musculoskeletal Pain, and Mood of Healthcare Workers
Enes Efe Is, Ali Sahillioglu, Sefa Demirel, Banu Kuran, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2021.87523  Sayfalar 462 - 468

7.
COVID-19 Pandemisinde Beyin Cerrahisi Komplikasyonlarının Analizi ve Farklılıkları
Analysis and Differences of the Neurosurgical Complications During COVID-19 Pandemic
Balkan Sahin, Mustafa Kilic, Levent Aydin, Saime Ayca Sahin, Baris Ozoner, Enes Akkaya, Adem Yilmaz, Ahmet Murat Musluman
doi: 10.14744/SEMB.2021.87120  Sayfalar 469 - 476

8.
Periprostetik Suprakondiler Femoral Kırık Tedavisinde Minimal İnvaziv Kilitli Plak ile Retrograd Femoral Çivi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Two Surgical Techniques for Periprosthetic Supracondylar Femoral Fractures: Minimally Invasive Locking Plate Versus Retrograde Femoral Nails
Samet Erinc, Necmi Cam, Muharrem Kanar, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2021.34270  Sayfalar 477 - 485

9.
Tam Kat Rotator Cuff Yırtıklarının Artroskopik Tamirinde, Akromıoplastinin veya Bursektominin Sonuçlara Etkisi Nedir? Akromıon Tipi Bu Sonuçları Etkilemekte midir?
The Effect of Acromioplasty or Bursectomy on the Results of Arthroscopic Repair of Full Thickness Rotator Cuff Tears: Does the Acromion Type Affect These Results?
Ozgun Karakus, Burak Gurer, Selcuk Kilic, Ahmet Sinan Sari
doi: 10.14744/SEMB.2021.12354  Sayfalar 486 - 494

10.
Yoğun Bakim Ünitesindeki Hastalarda Yelken Göğüs Nedeniyle Göğüs Duvari Stabilizasyonunun Sonuçları
The Outcomes of Chest Wall Stabilization in Flail Chest Patients in the Intensive Care Unit
Servet Ozdemir, Selcuk Kose, Deniz Ozel Bilgi, Necati Citak, Mustafa Ozer Ulukan, Gulsum Oya Hergunsel
doi: 10.14744/SEMB.2021.90947  Sayfalar 495 - 502

11.
Nöroendokrin Diferansiyasyonlu Meme Kanseri Vakaların Retrospektif Analizi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Neuroendocrine Differentiated Breast Cancer Cases: A Retrospective Analysis and Literature Review
Ozlem Ozdemir, Baha Zengel, Yasar Yildiz, Seray Saray, Ahmet Alacacioglu, Funda Tasli, Zuleyha Can Erdi, Utku Oflazoglu, Halil Taskaynatan, Tarik Salman, Umut Varol, Zehra Hilal Adibelli, Raika Durusoy, Yuksel Kucukzeybek
doi: 10.14744/SEMB.2021.66503  Sayfalar 503 - 509

12.
Is Vitamin D Deficiency Associated with Chronic Lymphocytic Thyroiditis?
Is Vitamin D Deficiency Associated with Chronic Lymphocytic Thyroiditis?
Mahmut Kaan Demircioglu, Zeynep Gul Demircioglu, Nurcihan Aygun, Banu Yilmaz Ozguven, Ismail Ethem Akgun, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2021.45202  Sayfalar 510 - 515

13.
Geriatrik Diyabetik Hastalarda Osteoartrit İle Sarkopeni Arasındaki İlişki
The Relationship Between Osteoarthritis and Sarcopenia in Geriatric Diabetic Patients
Sema Basat, Ridvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim, Sabri Atay, Arzu Baygul
doi: 10.14744/SEMB.2021.42890  Sayfalar 516 - 523

14.
Bir Üniversite Akademisyenleri ve Çalışanlarında Diyabet Riski Değerlendirilmesi ve Farkındalığı
Diabetes Risk Assessment and Awareness in a University Academics and Employees
Tulin Yildiz, Senay Zuhur, Sayid Shafi Zuhur
doi: 10.14744/SEMB.2021.84770  Sayfalar 524 - 531

15.
ST segment yükselmesiz akut koroner sendromlu yaşlı hastalarda koroner anjiyografi reddi oranı ve tüm nedenlere bağlı mortalite üzerindeki etkisi
The Rate of Coronary Angiography Refusal in Older Patients with Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome and Its Impact on All-Cause Mortality
Kudret Keskin, Gokhan Cetinkal, Ozgur Selim Ser, Serhat Sigirci, Ahmet Gurdal, Kadriye Kilickesmez
doi: 10.14744/SEMB.2021.69908  Sayfalar 532 - 537

16.
Akut Dönem İnme Gidişati Ve Lipidler
Acute-Phase Stroke Outcome and Lipids
Osman Serhat Tokgoz, Figen Guney, Ahmet Kaya, Ahmet Bugrul, Esra Eruyar, Huseyin Buyukgol, Abdullah Seyithanoglu, Mehmet Sinan Iyisoy
doi: 10.14744/SEMB.2020.26817  Sayfalar 538 - 544

17.
Evaluation of the Effect of Different Treatment Management on Refractive Outcomes in Severe Retinopathy of Prematurity
Evaluation of the Effect of Different Treatment Management on Refractive Outcomes in Severe Retinopathy of Prematurity
Semra Tiryaki Demir, Sumeyra Keles Yesiltas, Murat Karapapak, Emine Betul Akbas Ozyurek, Ali Bulbul, Hasan Sinan Uslu, Dilek Guven
doi: 10.14744/SEMB.2021.34966  Sayfalar 545 - 550

18.
Şiddetli T ve B hücre lenfopenileri için multipleks PCR tabanlı yenidoğan taraması: Türkiye'de ki ilk pilot çalışma
Multiplex PCR-Based Newborn Screening for Severe T and B-Cell Lymphopenia: The first Pilot Study in Turkey
Seyhan Kutlug, Medine Karadag Alpaslan, Gonca Hancioglu, Sariye Elif Ozyazici Ozkan, Didem Cemile Yesilirmak, Hasan Bulut, Canan Aygun, Gonul Ogur, Alisan Yildiran
doi: 10.14744/SEMB.2020.09623  Sayfalar 551 - 559

19.
Mesane Divertikülünün Mesane çıkış Tıkanıklığının Patofizyolojisi üzerine etkisi: Kobaylarda Deneysel Çalışma
The Effects of Bladder Diverticulum on the Pathophysiology of Bladder Outlet Obstruction: An Experimental Study in Guinea Pigs
Aslihan Karadag, Suleyman Celebi, Feryal Gun Soysal, Ipek Yildiz Ozaydin, Erbug Keskin
doi: 10.14744/SEMB.2020.45389  Sayfalar 560 - 564

OLGU SUNUMU
20.
Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüride bir Tanı Aracı Olarak Manyetik Rezonans Görüntüleme; Vaka Sunumu
MRI as a Aiagnostic Tool for Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: A Case Report
Bade Von Bodelschwingh, Huseyin Ozkurt
doi: 10.14744/SEMB.2021.03443  Sayfalar 565 - 568

21.
Yenidoğanda Nefrojenik Diabetes İnsipitus
Nephrogenic Diabetes Insipidus in a Neonate
Muhittin Celik, Mehtap Akbalik Kara
doi: 10.14744/SEMB.2021.22438  Sayfalar 569 - 571

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale