ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Yaşlı Hastalarda Anestezi Problemleri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(3): 191-199

Yaşlı Hastalarda Anestezi Problemleri

Raife Torun, Cahit Bergıl
Şişli Çocuk Hastanesi Anestezioloji Servisi, İstanbul, Türkiye


Yaşlı Hastalarda Anestezi Problemleri

Raife Torun, Cahit Bergıl
Şişli Çocuk Hastanesi Anestezioloji Servisi, İstanbul, Türkiye


Raife Torun, Cahit Bergıl. Yaşlı Hastalarda Anestezi Problemleri. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(3): 191-199

Corresponding Author: Raife Torun
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale