ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Bir Vak'a Nedeniyle Atriyal Septal Defekt [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(3): 224-231

Bir Vak'a Nedeniyle Atriyal Septal Defekt

Nimet Kayaalp
Şişli Çocuk Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye


Bir Vak'a Nedeniyle Atriyal Septal Defekt

Nimet Kayaalp
Şişli Çocuk Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye


Nimet Kayaalp. Bir Vak'a Nedeniyle Atriyal Septal Defekt. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(3): 224-231

Corresponding Author: Nimet Kayaalp
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale