ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 56 (1)
Cilt: 56  Sayı: 1 - 2022
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Frontmatters

Sayfalar I - V

DERLEME
2.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Pharmacotherapy of Painful Diabetic Neuropathy: A Clinical Update
Cornelius Fernandez James, Shiva Tripathi, Kyriaki Karampatou, Divya V Gladstone, Joseph M Pappachan
PMID: 35515975  PMCID: PMC9040305  doi: 10.14744/SEMB.2021.54670  Sayfalar 1 - 20

3.
Toksik olmayan multinodüler guatr: Etyopatogenezden tedaviye
Non-Toxic Multinodular Goiter: From Etiopathogenesis to Treatment
Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor, Mehmet Uludag
PMID: 35515961  PMCID: PMC9040296  doi: 10.14744/SEMB.2022.56514  Sayfalar 21 - 40

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
ABO kan grupları ile COVID-19 hastalığı şiddeti arasındaki ilişki
Relationship Between ABO Blood Types and Coronavirus Disease 2019 Severity
Mufide Arzu Ozkarafakili, Nesrin Gareayaghi, Zeynep Mine Yalcinkaya Kara
PMID: 35515967  PMCID: PMC9040303  doi: 10.14744/SEMB.2021.15045  Sayfalar 41 - 48

5.
Covid-19 pandemisinin ürolojik aciller üzerindeki etkisi, Türkiye'den çok merkezli retrospektif bir çalışmanın 8 aylık sonuçları
The Impact of COVID-19 Pandemic on Urological Emergencies, 8 Months Results of a Multicenter Retrospective Study From Turkey
Okan Alkis, Aykut Baser, Mustafa Serdar Caglayan, Kerem Teke, Ibrahim Erkut Avci, Adem Yasar, Ercument Keskin, Mustafa Yuksekkaya, Sinan Celen, Yusuf Ozlulerden, Mahmut Taha Olcucu, Murat Ucar, Ahmet Guzel, Mehmet Kazim Asutay, Tuncer Bahceci, Halil Ferat Oncel
PMID: 35515971  PMCID: PMC9040294  doi: 10.14744/SEMB.2021.59852  Sayfalar 49 - 54

6.
COVID-19 Pandemi Döneminde COVID-19 İlişkili ve İlişkisiz Akut İnme Hastalarının Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Clinical Characteristics of COVID-19-Related and Unrelated Acute Stroke Patients During the COVID-19 Pandemic in Turkey
Derya Selcuk Demirelli, Gencer Genc, Celal Ilker Basarir, Serpil Bulut
PMID: 35515970  PMCID: PMC9040310  doi: 10.14744/SEMB.2021.65785  Sayfalar 55 - 61

7.
COVID-19’lu Çocuk Hastalar: Geriye Dönük Tek Merkez Deneyimi
Pediatric Patients with COVID-19: A Retrospective Single-Center Experience
Ayse Sahin, Nazan Dalgic, Mesut Sancar, Emel Celebi Congur, Mehmet Kemal Kanik, Sibel Degim Ilgar, Banu Bayraktar, Haci Mustafa Ozdemir
PMID: 35515968  PMCID: PMC9040293  doi: 10.14744/SEMB.2021.85595  Sayfalar 62 - 69

8.
Perkütan Nefrolitotomi ile İlgili Hemoglobin Düşüşünü Öngören Preoperatif Parametreler
Pre-Operative Parameters Predicting Hemoglobin Decline Related to Percutaneous Nephrolithotomy
Mithat Eksi, Deniz Noyan Ozlu, Taner Kargi, Abdullah Hizir Yavuzsan, Ahmet Haciislamoglu, Serdar Karadag, Selcuk Sahin, Ali Ihsan Tasci
PMID: 35515974  PMCID: PMC9040304  doi: 10.14744/SEMB.2021.21284  Sayfalar 70 - 76

9.
Kültür Negatif Nötrositik Asitli Sirotik Hastalarda Tedavi Yanıtının En Basit Prediktörü Olarak Lenfosit-Monosit Oranı ve C-Reaktif Protein Kombinasyonu
Lymphocyte to Monocyte Ratio and C-Reactive Protein Combination as the Best Simple Predictor of Treatment Response in Cirrhotic Patients with Culture Negative Neutrocytic Ascites
Sezgin Barutcu, Abdullah Emre Yildirim, Ahmet Sahin, Murat Taner Gulsen
PMID: 35515960  PMCID: PMC9040302  doi: 10.14744/SEMB.2021.58219  Sayfalar 77 - 83

10.
Prematürenin Metabolik Kemik Hastalığını Etkileyen Faktörler: Hipotiroksinemi Dahil mi?
Factors Affecting Metabolic Bone Disease of Prematurity: Is Hypothyroxinemia Included?
Mesut Dursun, Bahar Ozcabi, Mehmet Sariaydın
PMID: 35515963  PMCID: PMC9040307  doi: 10.14744/SEMB.2021.99076  Sayfalar 84 - 90

11.
Seboreik dermatit sıklığı ile iklim parametreleri ilişkili midir?
Is the Frequency of Seborrheic Dermatitis Related to Climate Parameters?
Tugba Ozkok Akbulut, Hulya Suslu, Tugba Atci
PMID: 35515978  PMCID: PMC9040311  doi: 10.14744/SEMB.2021.67503  Sayfalar 91 - 95

12.
Majör Depresif Bozukluk ile İlişkili Mizaç ve Karakter Özelliklerinin ve Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Temperament and Character Traits and Their Subscale Dimensions Associated with Major Depressive Disorder
Abdullah Burak Uygur, Ece Ozdemir Oktem, Selime Celik
PMID: 35515976  PMCID: PMC9040292  doi: 10.14744/SEMB.2021.75031  Sayfalar 96 - 106

13.
Neovasküler ve Neovasküler Olmayan Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Hastalarda Optik Koherens Anjiyografi Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Optical Coherence Angiography Measurements in Patients with Neovascular and Non-Neovascular Age-Related Macular Degeneration
Mehmet Demir, Cetin Akpolat, Turgay Ucak, Zeynep Yilmaz, Emine Betul Akbas Ozyurek
PMID: 35515966  PMCID: PMC9040298  doi: 10.14744/SEMB.2021.41017  Sayfalar 107 - 112

14.
Karaciğer Fibrozisinin Evrelemesinde Fraksiyonel Anizotropi, Görünür Difüzyon Katsayısı ve Kontrastlanma İndeksinin Etkinliği
The Efficiency of Fractional Anisotropy, Apparent Diffusion Coefficient, and Contrast Enhancement Index in Liver Fibrosis Staging
Umut Perçem Orhan Soylemez, Deniz Turkyilmaz Mut, Canan Alkim, Huseyin Alkim, Banu Yılmaz Ozguven, Salih Boga, Muzaffer Basak, Sukru Mehmet Erturk
PMID: 35515969  PMCID: PMC9040295  doi: 10.14744/SEMB.2021.33396  Sayfalar 113 - 118

15.
Mammografik dansite ve Meme Kanser Riskini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişki
The Relationship Between Mammographic Density and Factors Affecting Breast Cancer Risk
Belma Kocer, Ebru Menekse, Umit Turan, Ozan Namdaroglu, Ayse Nurdan Barca, Levent Araz, Buket Altun Özdemir, Betul Bozkurt
PMID: 35515977  PMCID: PMC9040300  doi: 10.14744/SEMB.2021.30771  Sayfalar 119 - 125

16.
Tiroid Stimülan Hormon Düzeyi ile Papiller Tiroid Kanserinin Agresif Patolojik Özellikleri Arasındaki İlişki
Relationship Between Thyroid-Stimulating Hormone Level and Aggressive Pathological Features of Papillary Thyroid Cancer
Zeynep Gul Demircioglu, Mahmut Kaan Demircioglu, Nurcihan Aygun, Ismail Ethem Akgun, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Banu Yılmaz Ozguven, Mehmet Uludag
PMID: 35515965  PMCID: PMC9040308  doi: 10.14744/SEMB.2022.14554  Sayfalar 126 - 131

17.
Düşük D Vitamini Papiller Tiroid Kanserinin Agresif Patolojik Özellikleriyle İlişkili Değildir
Low Vitamin D Status is Not Associated with the Aggressive Pathological Features of Papillary Thyroid Cancer
Zeynep Gul Demircioglu, Nurcihan Aygun, Mahmut Kaan Demircioglu, Banu Yilmaz Ozguven, Mehmet Uludag
PMID: 35515959  PMCID: PMC9040301  doi: 10.14744/SEMB.2022.36048  Sayfalar 132 - 136

18.
Yetersiz Lenf Nodu İncelemesi Olan Mide Kanseri Hastalarında Genel Sağkalımı Öngörmek İçin Geliştirilen Bir Nomogramın Dış Merkez Doğrulaması
External Validation of a Nomogram Developed for Predicting Overall Survival in Gastric Cancer Patients with Insufficient Number of Examined Lymph Nodes
Mehmet Kubat, Mustafa Omer Yazicioglu, Bahadır Bozkirli, Riza Haldun Gundogdu
PMID: 35515973  PMCID: PMC9040297  doi: 10.14744/SEMB.2021.47587  Sayfalar 137 - 144

19.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Evaluation of the Cricothyroid Muscle Innervation Pattern Through Intraoperative Electromyography
Nurcihan Aygun, Mehmet Mihmanlı, Adnan İsgor, Mehmet Uludag
PMID: 35515964  PMCID: PMC9040299  doi: 10.14744/SEMB.2022.25874  Sayfalar 145 - 153

20.
Curcumin, Sıçanlarda Antioksidasyon Mekanizmasını Düzenleyerek Neomukoza Oluşumunu Arttırır
Curcumin Enhanced the Neomucosa Formation by Mediating the Antioxidation Mechanism in Rats
Nadir Adnan Hacim, Ahmet Akbas, Osman Bilgin Gulcicek, Serhat Meric, Ali Solmaz, Erkan Yavuz, Hakan Yigitbas, Yigit Ulgen, Gulcin Ercan, Aysegul Kirankaya, Atilla Celik
PMID: 35515962  PMCID: PMC9040306  doi: 10.14744/SEMB.2021.01878  Sayfalar 154 - 160

OLGU SUNUMU
21.
Yenidoğan Döneminde Hipotonisite ve Trombositopeni ile Başvuran Bir İnfantil Malign Osteopetrozis Olgusu: CLCN Geninde Yeni Bir Mutasyon Bildirimi
A Neonatal Case of Infantile Malignant Osteopetrosis Presenting with Thrombocytopenia and Hypotonicity: A Novel Mutation in Chloride Voltage-Gated Channel 7 Gene
Isik Odaman Al, Yesim Oymak, Filiz Hazan, Semra Gursoy, Tulay Ozturk, Ozlem Bag, Salih Gozmen, Nurgul Karakaya, Tuba Hilkay Karapinar
PMID: 35515972  PMCID: PMC9040309  doi: 10.14744/SEMB.2021.88964  Sayfalar 161 - 165

LookUs & Online Makale