ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 50 (4)
Cilt: 50  Sayı: 4 - 2016
DAVETLI DERLEME
1.
İlaç ilişkili akut intertisyel nefrit
Drug induced acute interstitial nephritis
Taner Baştürk, Nuri Barış Hasbal, Yener Koç, Mahmoud Isleem, Feyza Bayrakdar Çağlayan, Abdülkadir Ünsal
doi: 10.5350/SEMB.20160902010424  Sayfalar 251 - 255

2.
Kronik böbrek hastalıklı hastalarda sekonder hiperparatiroidizm: Tanı, medikal ve cerrahi tedavi
Secondary hyperparathyroidism in patients with chronic kidney disease: Diagnosis, pharmacological and surgical treatment
Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20161223024725  Sayfalar 256 - 272

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Gastroenteroloji Kliniği’nde yatan hastalarda izlenen deri bulguları
Skin findings of patients hospitalised in the gastroenterology department
Ezgi Aktaş Karabay, Nihal Aslı Küçükünal, İlknur Kıvanç Altunay, Aslı Aksu Çerman, Canan Alkım
doi: 10.5350/SEMB.20160907113050  Sayfalar 273 - 279

4.
Acil arteriyel kanamaların selektif embolizasyonunda farklı ajanların kullanılması
Utilization of different agents in selective embolization of emergency arterial bleeding
Ömer Fatih Nas, Gökhan Öngen, Kadir Hacıkurt, Bekir Şanal, Gökhan Gökalp, Yavuz Durmuş, Halit Ziya Dündar, Cüneyt Erdoğan
doi: 10.5350/SEMB.20160826024837  Sayfalar 280 - 286

5.
6-12 yaş arası pediatrik spiral ve parçalı femur kırıklarında submuskuler plaklama ve eksternal fiksatör uygulaması etkinliği karşılaştırılması
Comparison of efficiency between submuscular plating and external fixation of spiral and comminuted fractures of the femur in 6-12 years old pediatric patients
Ferdi Dırvar, Oytun Derya Tunç, Ömer Cengiz, Raşit Özcafer
doi: 10.5350/SEMB.20160624024007  Sayfalar 287 - 295

6.
Enfekte psödoartrozda antibiyotikli polimetilmetakrilat çimento kaplı intramedüler çivi ile fiksasyon tekniğinin etkinliği
Efficacy of fixation technique using antibiotic cement-coated intramedullary nail in infected pseudarthrosis
Ferdi Dırvar, Sami Sökücü, Bilal Demir, Umut Yavuz, Yavuz Selim Kabukçuoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20160530075930  Sayfalar 296 - 302

7.
Larengeal skuamoz hücreli karsinomda pulmoner metastaz
Pulmonary metastasis in laryngeal squamous cell carcinoma
Gülpembe Bozkurt, Meltem Esen Akpınar, Didem Rıfkı, Senem Kurt Dizdar, Uğur Temel, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.5350/SEMB.20160805021907  Sayfalar 303 - 308

8.
Serebral kalsifikasyon tanısı alan hastalar çölyak hastalığı açısından araştırılmalı mı?
Should children diagnosed with cerebral calcification be screened for celiac disease?
Sedat Işıkay, Serkan Kırık, Nurgül Işıkay, Şamil Hızlı, Olcay Güngör, Yasemin Kırık
doi: 10.5350/SEMB.20160829034011  Sayfalar 309 - 314

9.
Amyand herni vakalarında apendektomi ve rutin yama kullanımının yeri
The routine use of mesh and the role of appendectomy for the Amyand’s hernia cases
Cemal Kaya, Ufuk Oğuz İdiz, Emre Bozkurt, Pınar Yazıcı, Uygar Demir, Mehmet Mihmanli
doi: 10.5350/SEMB.20160822083626  Sayfalar 315 - 318

10.
Neonatal sepsisli olguların retrospektif değerlendirilmesi ve etkenlerin antibiyotik direnci
Retrospective evaluation of the cases with neonatal sepsis and antibiotic resistance of the causing microorganisms
Abdurrahman Avar Özdemir, Yusuf Elgörmüş
doi: 10.5350/SEMB.20151231123221  Sayfalar 319 - 324

OLGU SUNUMU
11.
Suseptibilite ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme sekansının abdominal duvar endometriozisi tanısına katkısı
Role of susceptibility weighted imaging (SWI) in the diagnosis of abdominal wall endometriosis
Canan Çimşit, Tevfik Yoldemir, İhsan Nuri Akpınar
doi: 10.5350/SEMB.20160127121008  Sayfalar 325 - 329

12.
Round ligaman kaynaklı retroperitoneal inflamatuar myofibroblastik tümör
Retroperitoneal inflammatory myofibroblastic tumor originating from round ligament
Nermin Koç, Suna Cesur, Ayşe Nur İhvan, Yılmaz Baş, Mesut Polat
doi: 10.5350/SEMB.20151231123221  Sayfalar 330 - 333

13.
Rüptüre ovarian gebelik ve laparoskopik yönetimi: Olgu sunumu
Ruptured ovarian pregnancy and its laparoscopic management: Case report
Osman Balcı, Fedi Ercan, Mustafa Cihan Avunduk
doi: 10.5350/SEMB.20151123091628  Sayfalar 334 - 337

14.
Dört yaşındaki bir çocukta nadir bir anafilaksi nedeni: Muz ile oral provokasyon testi
Oral provocation test with banana: a rare cause of anaphylaxis in a four year old child
Mehmet Semih Demirtaş, Erdem Topal, Ferhat Çatal
doi: 10.5350/SEMB.20160118040607  Sayfalar 338 - 340

LookUs & Online Makale