ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 50 (2)
Cilt: 50  Sayı: 2 - 2016
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Ratlardaki sırt cilt flebi çalışmalarında uygun pedikül seçimi
Selection of appropriate pedicle for dorsal skin flap studies on rats
Tahsin Görgülü
doi: 10.5350/SEMB.20160326074034  Sayfalar 93 - 96

2.
Süperior laringeal sinirin eksternal dalı’nın belirlenmesinde intraoperatif sinir monitorizasyonunun etkisi ve sinirin tiroaritenoid kasın motor fonksiyonuna katkısı
The effect of the intraoperative neuromonitoring to the external branch of the superior laryngeal nerve identification and contribution of the nerve to the motor function of the thyroaritenoid muscle
Nurcihan Aygün, Evren Besler, Fevzi Celayir, Emre Bozdağ, Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20160605013753  Sayfalar 97 - 102

3.
Outcomes of geriatric patients who underwent incarcerated inguinal hernia repair
İnkarsere inguinal herni nedeniyle opere edilen geriatrik hastalarımızın değerlendirilmesi
Riza Gurhan Isil, Pinar Yazici, Uygar Demir, Cemal Kaya, Ozgur Bostanci, Ufuk Oguz Idiz, Canan Tulay Isil, Mehmet Mihmanli
doi: 10.5350/SEMB.20160229035100  Sayfalar 103 - 109

4.
Septoplastide transseptal sütür, nazopor ve splint kullanımının karşılaştırılması
Comparison of nasal airway splint, synthetic polyurethane foam (nasopore) and transseptal suture technique in septoplasty
Gülpembe Bozkurt, Eymen Oruç, Arzu Yasemin Korkut, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.5350/SEMB.20160401014506  Sayfalar 110 - 114

5.
Total diz protezi uygulanan hastaların orta dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi
Midterm clinical and radiological outcomes of total knee arthroplasty
Mehmet Mesut Sönmez, Asil Berk, Meriç Uğurlar, Ramazan Erden Ertürer, Şenol Akman, İrfan Öztürk
doi: 10.5350/SEMB.20160315022015  Sayfalar 115 - 123

6.
Dudak pozisyonlarının adolesan sınıf I bireylerde cinsiyete bağlı değerlendirilmesi
Evaluation of the lips’ positions in adolescent class I individuals according to gender
Ayla Kürkçüoğlu, Zekiye Karaca Bozdağ, Özkan Oğuz
doi: 10.5350/SEMB.20160222092732  Sayfalar 124 - 130

7.
Tiroidin foliküler karsinom ve adenomlarının ayırımında galektin-3 ve CD44v6 ekspresyonunun rolü
Role of galectin-3 and CD44v6 expression in the differentiation of the follicular carcinoma and adenoma of the thyroid
Taner Daş, Nimet Karadayı, Dilek Yavuzer, Cumhur Selçuk Topal
doi: 10.5350/SEMB.20160309092702  Sayfalar 131 - 136

8.
Psoriazisli hastalarda nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi
Evaluation of neutrophil-lymphocyte ratio and mean platelet volume in patients with psoriasis
Aslı Aksu Çerman, Ezgi Aktaş Karabay, İlknur Kıvanç Altunay
doi: 10.5350/SEMB.20160216020543  Sayfalar 137 - 141

9.
Kliniğimizde yatarak takip edilen sıtma olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of malaria hospitalized in our clinic
Özlem Gül, Dilek Yıldız Sevgi, Alper Gündüz, Aziz Ahmad Hamidi, Ahsen Öncül, Ahmet Şanlı Konuklar, Derya Özyiğitoğlu, Nuray Uzun, İlyas Dökmetaş
doi: 10.5350/SEMB.20160326020102  Sayfalar 142 - 146

10.
Çocuk gelişim öğrencilerinin çocuk sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri
Child development students’ level of knowledge of child health
Gülseren Oktay, Nagihan Yıldız Çeltek, Yunus Emre Kuyucu, Canan Kuzdan, Ramazan Tetikçok
doi: 10.5350/SEMB.20160118040438  Sayfalar 147 - 154

OLGU SUNUMU
11.
Ülsere dev meme kanseri olgu sunumu
Ulcerated giant breast cancer
Hamdi Özşahin, Gürkan Yetkin, Zeynep Kamuran Sevim, Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ, Mehmet Mihmanlı
doi: 10.5350/SEMB.20150812083852  Sayfalar 155 - 158

12.
Juvenil nazofarengeal anjiofibrom yönetimi; iki olgu sunumu
Management of juvenile nasopharyngeal angiofibroma; report of two cases
Zahide Mine Yazıcı, Mustafa Çelik, Yakup Yegin, Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan
doi: 10.5350/SEMB.20150730083332  Sayfalar 159 - 162

13.
Neuromyelitis optica: case report
Nöromiyelitis optika: Olgu sunumu
Nurgul Gurgen, Destina Yalcin, Salim Taner Gozukizil, Deniz Polisci
doi: 10.5350/SEMB.20150806062945  Sayfalar 166 - 170

LookUs & Online Makale