ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 50 (1)
Cilt: 50  Sayı: 1 - 2016
DAVETLI DERLEME
1.
Yenidoğan döneminde hipoglisemi
Neonatal hypoglycemia
Ali Bülbül, Sinan Uslu
doi: 10.5350/SEMB.20160223122024  Sayfalar 1 - 13

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
İstanbul’da yenidoğan yoğun bakım üniteleri (2014-2015)
Neonatal intensive care units in Istanbul (2014-2015)
Sinan Uslu, Aslı Yüksel, Ayşegül Uslu, Bekir Turan, Ali Bülbül, Memet Taşkın Egici, Selami Albayrak, Güven Bektemur
doi: 10.5350/SEMB.20160224114733  Sayfalar 14 - 19

3.
Retrospective evaluation of spontaneous pyogenic sponydylodiscitis cases hospitalized in our clinic
Kliniğimizde yatarak takip edilen spontan piyojenik spondilodiskit olgularının retrospektif değerlendirilmesi
Dilek Yildiz Sevgi, Alper Gunduz, Ahsen Oncul, Osman Tanriverdi, Ahmet Sanli Konuklar, Aziz Ahmad Hamidi, Murat Musluman, Nuray Uzun, Ilyas Dokmetas
doi: 10.5350/SEMB.20160105021748  Sayfalar 20 - 25

4.
Ağır preeklamptik hastalarda kardiak troponin I düzeyi ve magnezyum sülfat tedavisinin kardiak troponin I düzeyine etkisi
Cardiac troponin I levels in patients with severe preeclampsia and effect of magnesium sulfate treatment on cardiac troponin I levels
Özgür Çöt, Serkan Kumbasar, Aytek Şık, Mesut Demir, Erman Sever, Elif Sein Sezin Kayaaltı
doi: 10.5350/SEMB.20160107022316  Sayfalar 26 - 32

5.
Genetik amniyosentez sonuçlarımız: 3721 vakanın analizi
Genetic amniocentesis results: analysis of the 3721 cases
Ali Acar, Fedi Ercan, Selman Yıldırım, Hüseyin Görkemli, Kazım Gezginç, Osman Balcı, Harun Toy, Ayşegül Zamani, Sevcan Sarıkaya, Berkan Saya, Metin Çapar, Mehmet Cengiz Çolakoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20160103093300  Sayfalar 33 - 38

6.
İntima-media kalınlığı ve meme arter kalsifikasyonlarının kardiyovasküler risk faktörü olarak değerlendirilmesi, gebelik ve emzirmenin rolü
Evolution of intima media thickness and breast arterial calcifications as cardiovascular risk factor, effect of pregnancy and breast feeding
Gülşen Demircan, Deniz Özel, Betül Duran Özel, Fuat Özkan, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Alper Özel, Fatma Rana Özbey
doi: 10.5350/SEMB.20160107014832  Sayfalar 39 - 44

7.
Papiller tiroid kanserinde karşı paratrakeal lenf bezi metastazı gelişimi ile ilişkili risk faktörleri
The risk factors for contralateral paratracheal lymph node metastases in papillary thyroid cancer
Evren Besler, Nurcihan Aygün, Emre Bozdağ, Bülent Çitgez, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20160110092756  Sayfalar 45 - 51

8.
55 Yaş ve daha genç hastalarda uygulanan total kalça protezinin orta dönem klinik sonuçları
The mid-term clinical results of the cases with hip prosthesis under the age of 55
Hakkı Yıldırım, Mehmet Mesut Sönmez, Meriç Uğurlar
doi: 10.5350/SEMB.20160207081857  Sayfalar 52 - 59

9.
Kolorektal dışı kanserlerin karaciğer metastazlarında radyofrekans ablasyon yöntemininin etkinliğinin değerlendirilmesi
Efficacy of radiofrequency ablation in the treatment of hepatic metastases of non-colorectal cancers
Doğa Özdemir Kalkan, Cem Yücel, Suna O. Oktar, Mustafa Sare, Mustafa Benekli
doi: 10.5350/SEMB.20151211031153  Sayfalar 60 - 69

10.
Bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi hakkındaki bilgi durumları
Level of knowledge of the nurses work in a public hospital about the prevention of catheter associated urinary tract infections
Yıldız Köse, Yeliz Leblebici, Selma Şen Akdere, Hatice Çakmakçı, Serap Ötünçtemur, Memet Taşkın Egici, Güven Bektemür
doi: 10.5350/SEMB.20151216103044  Sayfalar 70 - 79

OLGU SUNUMU
11.
Optik disk pitine bağlı gelişen seröz makülopatinin vitrektomisiz tedavisi: Bir olgu sunumu
Treatment of serous maculopathy associated with optic disc pit without vitrectomy: a case presentation
Mehmet Demir, Dilek Güven, Zeynep Acar, Erdem Ergen
doi: 10.5350/SEMB.20151005010228  Sayfalar 80 - 83

12.
Tek taraflı optik sinir hipoplazisi ve ambliyopi
Unilateral optic nerve hypoplasia and amblyopia
Mehmet Demir, Dilek Güven, Delil Özcan, Erdem Ergen
doi: 10.5350/SEMB.20151127034034  Sayfalar 84 - 86

13.
Selektif embolizasyonla tedavi edilmiş tonsillektomi sonrası ciddi kanama: Lingual arter psödoanevrizması
Severe post-tonsillectomy haemorrhage treated with selective embolisation: a pseudoaneurysm of the lingual artery
Özlem Ünsal, Didem Rıfkı, Ender Uysal, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.5350/SEMB.20150624120633  Sayfalar 87 - 89

14.
İnferior epigastrik ven yaralanmasına bağlı gelişen postpartum kanama
Postpartum hemorrhage due to inferior epigastric vein injury
Mehmet Baki Şentürk, Hakan Güraslan, Mesut Polat, Ömer Birol Durukan
doi: 10.5350/SEMB.20151210081626  Sayfalar 90 - 92

LookUs & Online Makale