ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Yenidoğan döneminde hipoglisemi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(1): 1-13 | DOI: 10.5350/SEMB.20160223122024

Yenidoğan döneminde hipoglisemi

Ali Bülbül, Sinan Uslu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Hipoglisemi yenidoğan döneminde oldukça sık görülen metabolik sorunlardan birisi olarak kabul edilir. Bununla birlikte özellikle asemptomatik olan bebeklerde tanımlanması, ve tedavisi ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Kullanılan protokollerde kimlerin taranması gerektiği, hangi glikoz değerlerinin tedavi edilmesi gerektiği ile ilgili önemli derecede farklılıklar mevcuttur. Yeni bir bilgi olarak yaşamın ilk 48 saatinde geçici hiperinsülinemi ile birlikte geçici asemptomatik hipoglisemi tanımlanmaktadır. Günümüzdeki kanıta dayalı bulgular; spesifik bir kan glikoz değerini; akut veya kronik geri dönüşümsüz beyin hasarı yapmada veya hipoglisemi tanı ile tedavisini belirlemede desteklememektedir.

Anahtar Kelimeler: Asemptomatik, hipoglisemi, yenidoğan, tedavi.

Neonatal hypoglycemia

Ali Bülbül, Sinan Uslu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Hypoglycemia is one of the most frequent metabolic problems in neonatal period. However, controversy remains surrounding its definition and management especially in asymptomatic patients. Using different protocols, the organizations have significant differences on whom to screen and what levels of glucose should be used for treatment. A new definition is the identification of the first 48 h as a transitional hyperinsulinemic state with transient asymptomatic hypoglycemia. Today evidence does not support a specific concentration of glucose that can be diagnosed as hypoglycemia, or decided to be treated, or can result in acute or chronic irreversible brain damage.

Keywords: Asymptomatic, hypoglycemia, newborn, treatment.

Ali Bülbül, Sinan Uslu. Neonatal hypoglycemia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(1): 1-13

Sorumlu Yazar: Ali Bülbül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale