ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 49 (4)
Cilt: 49  Sayı: 4 - 2015
DAVETLI DERLEME
1.
İntraperitoneal adezyonlar: Patogenezi, klinik önemi ve önleme stratejileri
Intraperitoneal adhesions: pathogenesis, clinical significance, and prevention strategies
Akın Fırat Kocaay, Süleyman Utku Çelik, Tevfik Eker, Ömer Arda Çetinkaya, Volkan Genç
doi: 10.5350/SEMB.20151022054044  Sayfalar 231 - 237

2.
Prediyabetin önemi ve tedavi yaklaşımı
The importance of prediabetes and therapeutic approach
Yüksel Altuntaş, Feyza Yener Öztürk
doi: 10.5350/SEMB.20151126122000  Sayfalar 238 - 242

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Diyabetes mellitusta iyi glisemik kontrol ile nöropati gelişimi önlenebilir mi?
Can development of neuropathy be prevented with good glycemic control in diabetes mellitus?
Işıl Satılmış Borucu, Şenay Aydın, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Münevver Gökyiğit, Yüksel Altuntaş
doi: 10.5350/SEMB.20151119115534  Sayfalar 243 - 247

4.
Tip 2 diyabet hastalarında kan lipid düzeylerinin Hba1c ve obezite ile ilişkisi
Relationship of blood lipid levels with Hba1c and obesity in patients with type 2 diabetes mellitus.
Ebru Özdoğan, Osman Özdoğan, Esma Güldal Altunoğlu, Ali Rıza Köksal
doi: 10.5350/SEMB.20150903125636  Sayfalar 248 - 254

5.
Hashimoto tiroidit hastalarında HLA-DRB1 alellerinin dağılımı
The distribution of HLA-DRB1 alleles in patients with hashimoto’s thyroiditis
Türkan Patiroğlu, H. Haluk Akar, Abdurrahman Akay, Engin Ok
doi: 10.5350/SEMB.20151005010345  Sayfalar 255 - 259

6.
Pulmoner tromboemboli ile 27 olgu
27 Patients with pulmonary thromboembolism
Gülçin Güngör Olçum, Sami Akbaş, Sema Basat
doi: 10.5350/SEMB.20151021035825  Sayfalar 260 - 265

7.
Yatan hastalardan izole edilen candida türlerinin ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi
Determination of candida species and their antifungal susceptibilities isolated from inpatients
Alper Togay, Banu Bayraktar, Dilek Yıldız Sevgi, Emin Bulut
doi: 10.5350/SEMB.20151118061252  Sayfalar 266 - 273

8.
Laparoskopik kolesistektomi sonrası kanama: Nadir ama önemli bir komplikasyon
Bleeding after laparoscopic cholecystectomy: rare but serious complication
Alaattin Öztürk, Talha Atalay, Yüksel Karaköse, Gökhan Çipe, Ömer Faruk Akıncı
doi: 10.5350/SEMB.20151108081218  Sayfalar 274 - 278

9.
Jinekoloji kliniğimizde son 2 yıllık endometrium kanseri cerrahi tedavi sonuçları ve laparaskopinin cerrahi onkolojideki yeri
Outcome of surgery in endometrium cancer cases treated in our gynecology clinic in last 2 years and role of laparascopy in surgical oncology
Osman Temizkan, Osman Aşıcıoğlu, Bülent Arıcı, İlhan Şanverdi, Işıl Ayhan, Özlem Çetin, Berhan Besimoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20150326042839  Sayfalar 279 - 283

10.
BIRADS Ultrasonografi solid meme lezyonlarında biopsi öncesi yeterli fikir verebilir mi?
Can we determine biopsy indication by using BI-RADS ultrasonography findings for solid breast masses
Betül Duran Özel, Deniz Özel, Fuat Özkan, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Özgür Özer, Muzaffer Başak
doi: 10.5350/SEMB.20150630011709  Sayfalar 284 - 288

11.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki cerrahi olguların değerlendirilmesi
The evaluation of the surgical cases in neonatal intensive care unit
Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Mesut Dursun, Umut Zübarioğlu, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu
doi: 10.5350/SEMB.20151005030141  Sayfalar 289 - 294

OLGU SUNUMU
12.
Behçet hastalığına sahip gebe hastada anestezik yaklaşım: Olgu sunumu
Anesthesia management of pregnant patient with behçet’s disease: a case report
Mahmut Alp Karahan, Evren Büyükfırat, Tekin Bilgiç, İnanç Havlioğlu
doi: 10.5350/SEMB.20150514052605  Sayfalar 295 - 298

13.
İnfantil Pompe hastalığının erken teşhisinde ekokardiyografinin önemi
Significance of echocardiography for early diagnosing the infantile Pompe disease
Taliha Öner, Gülperi Yağar Keskin, Seda Ocak, Tuba Kasapbaşı Gök
doi: 10.5350/SEMB.20150223023146  Sayfalar 299 - 303

14.
Nadir görülen bir monoatrofi nedeni: Hirayama hastalığı
A rare cause of monoatrophy: hirayama disease
Ayşe Kartal, Betül Kılıç
doi: 10.5350/SEMB.20150323020511  Sayfalar 304 - 307

15.
Parotis bezi derin lobunda lipoma: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Lipoma in the deep lobe of the parotid gland: magnetic resonance imaging findings
Törel Oğur, Rabia Sabiha Yalçın, Fatih Çelikyay, Yusuf Ali Öner, Nil Tokgöz
doi: 10.5350/SEMB.20150514052634  Sayfalar 308 - 312

LookUs & Online Makale