ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 46 (4)
Cilt: 46  Sayı: 4 - 2012
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği deneyimi
Intravenous thrombolytic theraphy in acute stroke: the experience of the neurology department of sisli etfal education and research hospital
Zeynep Tanrıverdi, Dilek Necioğlu Örken, Selma Aksoy, Nihan Parasız Yükselen, Emine Öztürk Kargı, Sibel Mumcu, Hulki Forta
Sayfalar 165 - 169

2.
35 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
The frequency and the affecting factors of urinary incontinence in women over 35 years old
Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak, Esengül Basa
Sayfalar 170 - 176

3.
Karotis plak özelliklerinin magnetik rezonas görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesi
Evaluation of carotid plaque morphology with magnetic resonance imaging (MRI)
Zeynep Tanrıverdi, Suzan Tunç, Ali Zeynel Tak, Dilek Necioğlu Örken, Ender Uysal, Muzaffer Başak
Sayfalar 177 - 180

4.
“Delay” yapılmış ve yapılmamış bilateral fasyokutan fleplerin, geniş meningomyelosel defektlerinde kullanımı: Ön çalışma sonuçları
Delayed and nondelayed bilateral bipedicled fasciocutaneous flaps in large meningomyelocele defects: a preliminary results
Arzu Akcal, Semra Karsidag, Tahsin Görgülü, Kemal Uğurlu
Sayfalar 181 - 188

5.
Apendiküler kitle teşhisi konan hastalarda interval apendektomi gerekli midir?
Does interval appendectomy necessary for the patients diagnosed as appendicular masses?
Cemal Kaya, Uygar Demir, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Özgür Bostancı, Hakan Mustafa Köksal, Rıza Gürhan Işıl, Emre Bozdağ, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 189 - 192

6.
Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz
Our percutaneous nephrolithotomy experiences: a single center experience with 533 patients
Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 193 - 198

7.
İleri evre keratokonus hastalarının görsel rehabilitasyonu için silikon hidrojel yumuşak kontakt lens kullanımı
Soft silicone hydrogel contact lens fitting for visual rehabilitation of patient with advance keratoconus
Ihsan Yılmaz, Leyla Yavuz
Sayfalar 199 - 202

8.
Yozgat bölgesindeki çocuklarda boy kısalığı ve obezite ilişkisinin araştırılması
Evaluation of the association between obesity and short stature among children living in Yozgat city
Öznur Küçük, Suat Biçer, Meltem Uğraş
Sayfalar 203 - 207

9.
Primer endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız
Our primary endoscopic dacryocystorhinostomy results
Burak Ülkümen, Çetin Gümüştaş, Hayati Şavk
Sayfalar 208 - 213

OLGU SUNUMU
10.
Sezaryen skar gebeliği: Olgu sunumu
Cesarean scar pregnancy: a case report
Veli Mihmanlı, Arman Kegam Yeramyan, Aydın Kılınç, Miraç Özalp, Mehmet Fatih Fındık
Sayfalar 214 - 216

11.
İntrakranial lipomlar; iki olgu sunumu
Intracranial lipomas; two cases report
Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Ilhan Yılmaz, Ahmet Öğrenci, Ersegun Batçık, Turgay Bilge
Sayfalar 217 - 220

12.
Tip 1 spontan bilateral 5. flexor digitorum profundus tendon rüptürü: Olgu sunumu
Type 1 bilateral spontaneous rupture of the 5. Flexor digitorum profundus tendon: a case report
Ömer Fatih Nas
Sayfalar 221 - 224

DERLEME
13.
Gebelikte travma
Trauma in pregnancy
Veli Mihmanlı, Gülşen Karahisar
Sayfalar 225 - 231

LookUs & Online Makale