ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 46 (3)
Cilt: 46  Sayı: 3 - 2012
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Sağlam Çocuk Polikliniği’nden izlenen iki yaş üzerindeki çocuklarda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler
The factors that affect breastfeeding in children over two years and followed by the Child Health Surveillance Clinic
Lida Güneş Bülbül, Ayşe Gül Özcan, Sadık Sami Hatipoğlu
Sayfalar 101 - 107

2.
İleri kalp yetmezliği olan hastalarda levosimendanın miyokart performansı ve aritmi üzerindeki etkisi
Effect of levosimendan on myocardial performance and arrhythmia in patients with advanced heart failure
Havva Sezer, Güzin Zeren Öztürk, Mehmet Hurşitoğlu, Osman Kara, Ilker Jordan, Tufan Tükek
Sayfalar 108 - 114

3.
Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı
Ventilator-associated pneumonia rate and causative microorganisms in an anesthesia intensive care unit
Yakup Tomak, Ayşe Ertürk, Ahmet Şen, Başar Erdivanlı, Aysel Kurt
Sayfalar 115 - 119

4.
Çocukluk çağı radius boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde uyguladığımız açık yerleştirme ve K-teli ile tespitin fonksiyonel sonuçları
Functional results of open reduction and K-wire fixation for surgical treatment of pediatric radial neck fractures
Emrah Kovalak, Onat Üzümcügil, Gökhan Barbaros, Engin Çarkçı, Yusuf Öztürkmen, Ali Can Barış, Tolga Tüzüner
Sayfalar 120 - 124

5.
Rotator manşet yırtıklarının artroskopik yardımlı mini-açık yöntemle tamiri
Arthroscopic-assisted mini-open repair of rotator cuff tears
Özgür Karaman, Gökhan Kaynak, Özgün Karakuş, Etem Aytaç Yazar, Baransel Saygı
Sayfalar 125 - 129

6.
Proksimal humerus parçalı kırıklarının cerrahi tedavisinde mini-açık redüksiyon ile kapalı redüksiyon sonrası telleme yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of mini open reduction and closed reduction with percutaneous pinning techniques in surgical treatment of proximal humerus fractures
Sinan Erdoğan, Yunus Atıcı, Murat Mert, Engin Çarkçı, Erhan Şükür, Yavuz Selim Kabukçuoğlu
Sayfalar 130 - 135

7.
Artroskopik subakromiyal dekompresyon: 1-4 yıllık sonuçlar
Arthroscopic subacromial decompression: one-to four-year results
Özgür Karaman, Özgün Karakuş, Gökhan Kaynak, Gürkan Çalışkan, Baransel Saygı
Sayfalar 136 - 139

8.
Hastanemiz ortopedi polikliniğine getirilen altı aydan küçük bebeklerde gelişimsel kalça displazisi sıklığı
Incidence of developmental dysplasia of the hip of infants younger than six months old in our orthopaedics outpatient clinic
Ali Şeker, Hasan Basri Sezer, Raffi Armağan, Yunus Öç, Tarık Işık, Adnan Kara, Irfan Öztürk
Sayfalar 140 - 144

OLGU SUNUMU
9.
Çocuklarda hidrojen peroksit toksisitesi
Hydrogen peroxide toxicity in children
Ahmet Ali Tuncer, Didem Baskın, Adnan Narcı, Salih Çetinkurşun
Sayfalar 145 - 147

10.
Hemolitik üremik sendrom olgusunda uzun süreli renal replasman ve plazmaferez tedavisi: Yoğun bakım ünitesi deneyimi
Long term renal replacement and plasmapheresis therapy in case of hemolytic uremic syndrome: intensive care unit experience
Ozan Gökuç, Hacer Şebnem Türk, Tolga Totoz, Oya Ünsal, Gül Şumlu Özçelik, Sibel Oba
Sayfalar 148 - 152

11.
Parotis yerleşimli castleman hastalığına yaklaşım, bir olgu sunumu
Approach to castleman‘s disease in parotid gland, a case report
Alpaslan Mayadağlı, Zedef Özdemir, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner Bıçakcı, Mehmet Eken, Nagehan Özdemir
Sayfalar 153 - 156

DERLEME
12.
Agresif hipofiz adenomları ve hipofiz karsinomların tedavisinde Temozolomide’in rolü
The role of temozolomide in the treatment of aggressive pituitary adenomas and pituitary carcinomas
Sayid Shafi Zuhur, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 157 - 164

LookUs & Online Makale