ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 45 (3)
Cilt: 45  Sayı: 3 - 2011
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Endometrium kanserinde metastatik lenf nodu bölgesine göre cerrahi patolojik faktörlerin değişimi
The comparison of surgical pathologic factors according to metastatic lymph node region in endometrial cancer
Taner Turan, Gökhan Açmaz, Sezin Ertürk, Burcu Gündoğdu, Nejat Özgül, Nurettin Boran, Gökhan Tulunay, Ö. Faruk Demir, M. Faruk Köse
Sayfalar 75 - 79

2.
Rekürren tonsillitte tonsil yüzeyi ve merkezine ait mikrobiyolojik floranın karşılaştırılması ve immünolojik değişikliklerin incelenmesi
Investigation of the immunological changes and comparison of the microbiological flora of the tonsil surface and core in recurrent tonsillitis
Erdoğan Gültekin, Ömer N. Develioğlu, Murat Yener, Mehmet Karakaya, Zafer Çiftçi
Sayfalar 80 - 84

3.
Yenidoğan bebeklerde son on yılda indirekt hiperbilirubinemi değişimi
Indirect hyperbilirubinemia in newborn infants change over the last decade
Nihal Çayönü, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Fatih Bolat, Ömer Güran, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 85 - 93

OLGU SUNUMU
4.
Plastrone apandisit kliniği ile başvuran müsinöz kistadenom olgusu
Mucinous cystadenoma of the appendix presented as plastron appendicitis: a case report
Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ, Ayşim Özağrı, Ismail Akgün, Sinan Karakoç
Sayfalar 94 - 97

5.
Lamotrigin kullanımına bağlı önemli bir yan etki: Stevens-johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis birlikteliği
An important side effect of lamotrigin use: combined of Stevens johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis
Ihsan Kafadar, Betül Diler, Nazan Dalgıç Karabulut, Özlem Haşim
Sayfalar 98 - 101

6.
Nadir bir ataksi nedeni Louis-bar sendromu
A rare ataxia cause Louis-bar syndrome: case report
Ihsan Kafadar, Betül Aydın Kılıç
Sayfalar 102 - 106

7.
Dyke-Davidoff Masson sendromu: Olgu sunumu
Dyke-Davidoff Masson syndrome: a case report
Ihsan Kafadar, Mine Pullu, Nursu Kara Kandıralıoğlu
Sayfalar 107 - 109

DERLEME
8.
İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu
Drug administration errors and the responsibility of a nurse
Dilek Aygin, Hande Cengiz
Sayfalar 110 - 114

LookUs & Online Makale