ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 44 (1)
Cilt: 44  Sayı: 1 - 2010
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Tek insizyondan laparoskopik kolesistektomi
Single incision laparoscopic cholecystectomy
Mehmet Mihmanlı, Uygar Demir, Ece Dilege, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Önder Karabay, Tahir Atun, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl
Sayfalar 1 - 4

2.
Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft açıklığı üzerindeki etkisi
The effect of mean platelet volume on greft patency in patients with coronary artery bypass surgery
Osman Akın Serdar, Sinan Arslan, Tolga Doğan, Can Özbek, Taner Kuştarcı
Sayfalar 5 - 10

3.
Memenin mezenkimal tümörleri
Mesenchymal tumors of the breast
Hanife Özkayalar, Fevziye Kabukçuoğlu, Canan Tanık, K. Gülçin Eken, Özlem Ton Eryılmaz, Gürkan Yetkin
Sayfalar 11 - 16

4.
Dermoskopi polikliniği hastalarının retrospektif olarak değerlendirmesi
A retrospective evaluation of dermoscopy outpatients
Bilge Ateş, Ilknur Kıvanç Altınay, Adem Köşlü
Sayfalar 17 - 21

5.
Kraniyal bilgisayarlı tomografide saptanan fizyolojik pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlarının görülme oranları ve birliktelikleri
The incidence and co-existence of physiological pineal gland, choroid plexus and habenular commissure calcifications detected in cranial computed tomography
C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas, I. Gökhan Çavuşoğlu, Oktay Alan, Hakan Kılıç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutaş, Hakan Cebeci
Sayfalar 22 - 26

6.
Baş ve boyun paragangliomalarında kombine endovasküler ve cerrahi tedavi
Combined endovascular and surgery treatment for neck and head paragangliomas
Ender Uysal, Sıtkı Mert Ulusay, Şenol Civelek, Muzaffer Başak
Sayfalar 27 - 31

OLGU SUNUMU
7.
Nadir bir konjenital anomali, anoftalmi/mikroftalmi: Olgu sunumu
Anophtalmia/ microphthalmia, a rare congenital anomaly: A case report
Fatih Bolat, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Serdar Cömert, Emrah Can, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 32 - 34

8.
Mesanede rahim içi araç: Olgu sunumu
Intrauterine device in the bladder; A case report
Barış Türk, Hatice Yılmaz, Şefik Çitçi, Mehmet Şekeroğlu
Sayfalar 35 - 37

9.
Femoral giriş esnasında düğümlenmiş seldinger kılavuz teli: Girişimsel yaklaşım olgu sunumu
Knotted seldinger guide wire during femoral artery Access: Interventional approach
Ender Uysal, Mert Ulusay, Mehmet Uludağ, Emin Çakmakçı, Muzaffer Başak
Sayfalar 38 - 40

10.
Diltiazem intoksikasyonu: Bir olgu sunumu
Diltiazem over dose: case report
Hacer Şebnem Türk, Tolga Totoz, Surhan Çınar, Idil Idi, Sibel Oba
Sayfalar 41 - 44

LookUs & Online Makale