ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 40 (2)
Cilt: 40  Sayı: 2 - 2006
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Diabetik nefropati tedavisi ve güncel yaklaşım
Diabetic nephropathy treatment and new approaches
Sema Uçak, Yüksel Altunaş
Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti

2.
Preeklamptik gebelerdeki troponin I ve CK-MB düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of troponin I and CK-MB levels in preeclamptic pregnants
Eser Ağar, İnci Davas, Atıf Akyol, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Başak Baksu, Ali Bahadırlı
Sayfalar 12 - 16

3.
Rekürran aftöz stomatitli hastalarda klinik özellikler
Clinical features of patients, complaining of recurrent aphthous stomatitis
Koray Özkan, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Sayfalar 17 - 21

4.
Orta kulak cerrahisi anestezisinde remifentanil ile kombine edilen propofol ve midazolamın etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of propofol and midazolam combined with remifentanil for anaesthesia in middle ear surgery
G. Ulufer Sivrikaya, Hasan Çoruk, Ebru H. Koç, Ayşe Hancı
Sayfalar 22 - 27

5.
2000-2004 yılları arası ortopedik cerrahide rejyonel anestezi pratiğimiz
Our practice of regional anesthesia in orthopedic surgery between 2000-2004 years
Ayda Başgül, Güneri Atalan, Ayşe Hancı, G. Ulufer Sivrikaya
Sayfalar 28 - 32

6.
Kromonişi ve lunula renklenmesinin sıklığı
Prevolance of chromonychia and discoloration of lunula
Ilteriş Oğuz Topal, Gonca Gokdemir, Adem Köşlü
Sayfalar 33 - 37

7.
Erkeklerde kemik yoğunluk ölçümü değerleri
Bone mineral density values in a cohort of men population
Figen Yılmaz, Füsun Şahin, Hülya Akbaş, Serap Dalgıç Yücel, Emel Deniz, Cem Erçalık, Banu Kuran
Sayfalar 38 - 42

OLGU SUNUMU
8.
Prostatta endometrioid adenokarsinom
Endometrioid adenocarcinoma of the prostate
Damlanur Sakız, Banu Yılmaz, Ayşim Özağarı, Fevziye Kabukçuoğlu, M. İhsan Karaman
Sayfalar 43 - 46

9.
İnvajinasyona neden olan ileal adenomiyom
Ileal adenomyoma causing invagination
Canan Tanık, Gamze Saygılı, Havva Elif Öğüt, Damlanur Sakız, Fevziye Kabukçuoğlu, Nihat Sever, Didem Baskın
Sayfalar 47 - 49

10.
Konjenital adrenal hiperplazide testiküler adrenal rest doku: Tanı ve tedavinin takibinde ultrasonografinin yeri
Testicular adrenal rest tissue in congenital adrenal hyperplasia: The role of ultrasonography in the diagnosis and treatment follow-up
Can K. Çalışkan, Alper Özel, Nihal Memioğlu, A. Şenol Çelebi, Ahmet M. Halefoğlu, Zeki Karpat
Sayfalar 50 - 52

LookUs & Online Makale