ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 39 (3)
Cilt: 39  Sayı: 3 - 2005
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Dermatolojide psikosomatik yaklaşım
Psychosomatic approach in dermatology
Ilknur Kıvanç Altunay, Sibel Mercan
Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Serviks kanserli hastalarda prognostik faktörler
Prognostic factors in cervix cancer
Didem Karaçetin, Özlem Maral, Begüm Ökten, Öznur Aksakal, Oktay İncekara
Sayfalar 13 - 16

3.
Rektal Kanserin Preoperatif EvrelemesindeTransrektal Ultrasonografi ve Manyetik Rezonans Kolonografinin Rolü
The Role of Magnetic Resonance Colonography and Transrectal Ultrasonography in Preoperative Staging of Rectal Cancer
Hülya Değirmenci, Muzaffer Başak, Hüseyin Özkurt, Alper Özel, Esra Özer, Adil Baykan, Muharrem Öner
Sayfalar 17 - 21

4.
Endoskopik retrograde kolanjiopankreatografi olgularımız
Our endoscopic retrograde cholangiopancreatography experience
H. Mehmet Sökmen, Canan Alkım, Çetin Karaca, Nihat Akbayır, Levent Erdem, Hüseyin Demirsoy, Özdal Ersoy, Beşir Kesici, Kamil Özdil, Muzaffer Başak, Zeki Karpat
Sayfalar 22 - 26

5.
Henoch-schönlein purpuralı olgularımızın değerlendirilmesi
Henoch-schonlein purpura in childhood: Clinical experience
Müjde Arapoğlu, Leyla Telhan, Gül Özçelik, Laliz Kepekçi, Ela Erdem, Ayşe Palanduz
Sayfalar 27 - 31

6.
Talamik enfarktlardaki kognitif bozuklukların enfarkt lokalizasyonu ile ilişkisi
Cognitive dysfunction in thalamic infarctions: Its relation with infarct localization
Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu, Işıl Satılmış, Münevver Çelik, Hulki Forta
Sayfalar 32 - 38

7.
Akut epidural hematomlarda tedavi sonuçları ve sonuçları etkileyen faktörler
Treatment results & factors effecting them in acute epidural hematomas
Hülagü Kaptan, Giyas Ayberk, Murat Çobanoğlu, Mehmet Oğuz Kılıçarslan, Ömür Kasımcan, Ali Rıza Özcan, Emre Yağlı, Recep Özgün, Celal Kılıç
Sayfalar 39 - 43

8.
Propofol-midazolam kombinasyonu ile sağlanan koindüksiyonun propofol indüksiyonu ile karşdaştırdması
Comparison of coinduction with propofol-midazolam combination to induction with propofol
G. Ulufer Sivrikaya, Hale Dobrucali, Ayşe Hancı, Nevşin B. Arda
Sayfalar 44 - 48

OLGU SUNUMU
9.
Fibrolamellar tip hepatosellüler karsinoma
Fibrolamellar type hepatocellular carcinoma
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Evren Yıldız, Zeki Karpat
Sayfalar 49 - 52

10.
Subakut klinikle seyreden bir chlamydia pneumoniae pnömonisi
A case of pneumonia caused by chlamydia pneumoniae with a subacute clinical course
Recep Dodurgali, Levent Dalar, Sezai Öztürk, Kerim Küçükler, Firdevs Atabey, Cemal Bes, Hanife Can, Füsun Şahin, Çiğdem Y. Ersoy, Arman Poluman
Sayfalar 53 - 55

11.
Akut karın bulguları veren jejunal stromal tümör
A jejunal stromal tumor which causes symptoms of acute abdominal pain
Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, İsmail Akgün, Abut Kebudi, Faruk Yener, Bülent Çitgez
Sayfalar 56 - 59

LookUs & Online Makale