ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 37 (2)
Cilt: 37  Sayı: 2 - 2003
OLGU SUNUMU
1.
Güncel reaktif cerrahi: LASİK (Laser in situ Keratomileusis)
Modern refractive surgery: LASİK (Laser in situ Keratomileusis)
Ersin Oba, Aytekin Apil, Hasan Vatansever
Sayfalar 9 - 10
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Organofosfat intoksikasyonunda acil tedavi yaklaşımı
Emergency therapy management in organophosphate intoxication
Ayda Başgül, Sevtap Hekimoğlu, Ayşe Hancı, Sibel Oba, Birsen Ekşioğlu
Sayfalar 11 - 14

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Demir eksikliği anemisinde nötrofil hipersegmentasyonu
Neutrophil hypersegmentation in iron deficiency anemia
Serpil Düzgün, Yıldız Yıldırmak, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Merih Akışık, Reyhan Yıldırım
Sayfalar 15 - 20

4.
Çocuklarda beta-hemolitik streptokoklara bağlı tonsillofarenjit tedavisinde üç farklı ilaç rejiminin etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of three antibacterial regimens in the treatment of tonsillopharyngitis due to beta-hemolytic strepto cocci in children
Zeki Toplu, Günsel Kutluk, Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol, Merih Akışık
Sayfalar 21 - 24

5.
Prematüre bebeklerde retinopati insidansı ve retinopati saptanan gözlerde evre - zon ilişkisi
The incidence of retinopathy among premature babies and zone-grade relationship in ROP diagnosed eyes
Aytekin Apil, Hasan Vatansever, Ersin Oba, B. Buğra Akdemir
Sayfalar 25 - 29

OLGU SUNUMU
6.
Poliglandüler otoimmun sendrom Tip III
Polyglandular autoimmune syndrome TYPE III
Cemal Bes, S. Kerem Okutur, Ç. Yazıcı Ersoy, B. Tolga Konduk
Sayfalar 30 - 33

ORIJINAL ARAŞTIRMA
7.
Çocukluk çağında görülen sindirim sistemi perforasyonları
Gastrointestinal perforations seen in childhood
Mustafa İnan, Burhan Aksu, Çağatay Yalçın Aydıner, Mehmet Pul
Sayfalar 34 - 38

8.
Diabetes mellituslu olgularda koagülasyon ve fibrinolitik aktivite göstergesi olarak Antithrombin III ve D-Dimer düzeyleri
The levels of Antithrombin III and D-Dimer as indicator of coagulation and fibrinolytic activity in diabetes mellitus
Işık Türkalp, Naciye Erzengin, Hilal Sekban
Sayfalar 39 - 45

9.
Crouzon sendromuna radyolojik yaklaşım
Radiological approach to Crouzon‘s Syndrome
İrfan Çelebi, Barış Yanbuloğlu, Tuğser Hakan Doğan, Ayhan Üçgül, Seniha Aktaş, Muzaffer Başak
Sayfalar 46 - 49

OLGU SUNUMU
10.
Gluteal bölgenin delici kesici aletle yaralanmasında tedavi stratejisi
Stab wounds to the gluteal region: A management strategy
Halil Coşkun, Tiilay Eroğlu, Uygar Demir, Burhan Gündüz, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 50 - 53

11.
Femurda hemofilik psödotümör
Hemophilic pseudotumor of the femur
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar
Sayfalar 54 - 56

12.
İlk ayak replantasyonu olgumuz
Our first foot replantation case
Kemal Uğurlu, Ayşin Karasoy, Onur Egemen, Bülent Aksoy, Lütfü Baş
Sayfalar 57 - 60

LookUs & Online Makale