ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 32 (4)
Cilt: 32  Sayı: 4 - 1998
OLGU SUNUMU
1.
Parotis Bezinin Primer Lenfoması, Olgu Sunumu
Primary lymphoma of the parotid gland, Report of one case
Uğur Çınar, Arif Ersoy, Berna Uslu, Ertuğrul Yavuz, Ümit Ince, Aras Şenvar
Sayfalar 87 - 89

2.
Nadir Görülen Littre Glandı Abseleri
Rearely seen littre gland abscesses
Orhan Tanrıverdi, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 90 - 92

3.
Bir Olgu Nedeniyle Uterus Rüptürlerinin İrdelenmesi (Olgu Sunumu)
An uterine rupture case (Case report)
Ender Yumru, Inci Davas, Yeşim Çelik, Ayşe Aydın Kara, Ferit Akkurt
Sayfalar 93 - 96

4.
Spinal Enterojenik Kist Olgusu
Case presentation: Spinal enterogenic cyst
Canan Tanık, Tülay Başak, Banu Yılmaz, Bülent F. Kılınçoğlu, Alper Kaya, Cengiz Türkmen
Sayfalar 97 - 100

5.
Hipofarenks Sinovyal Sarkomu: Radyolojik Bulgular ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Hipopharyngeal synovial sarkoma: Radiological findings and a literature review
Muzaffer Başak, Irfan Çelebi, Hüseyin Seven
Sayfalar 101 - 103

6.
İkiz Eşinde Ortaya Çıkan Televizyonun Başlattığı Nöbetler
Television induced seizures in a twin sibling
Ayhan Öztürk
Sayfalar 104 - 106

LookUs & Online Makale