ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 31 (2)
Cilt: 31  Sayı: 2 - 1997
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Akciğer Grafilerinin Etkin Kullanımı
The Effective Usuage of Chest Radiography
Muzaffer Başak, Simten Can, Özlem Gökçöl, Elif Peker
Sayfalar 41 - 44

2.
Nöroblastomda N-myc Gen Amplifikasyonu
N-myc gene amplification in neuroblastoma
Burak Tander, Uğur Özbek, Melih Bulut
Sayfalar 45 - 47

OLGU SUNUMU
3.
Romatoid Artritli Hastada Anestezi
Anaesthesia in Patients with Rheumatoid Arthritis
Ayda Başgül, Arslan Kezer, Cengiz Sivrikaya, Nebahat Sivrikaya
Sayfalar 48 - 50

4.
Rektumda Kavernöz Hemangioma
The cavarnöz hemangioma in rectum
Sadık Yıldırım, Adil Baykan, Canan Tanık
Sayfalar 51 - 54

5.
Gecikmiş Bir Travmatik Diafragma Rüptürü Olgusu
Case report of a missed traumatic diaphragmatic rapture
Zehra Çağıl Vartanesyan, Sadık Yıldırım, Adil Baykan
Sayfalar 55 - 57

6.
Paraganglioma Olgusunun Co-60 Alcyon Cihazı ile Tedavisi
Co-60 Alcyon treatment in Paraganglioma Case
Y. Tezcan, A. Mayadağlı, N. Kozan, O. Incekara
Sayfalar 58 - 61

7.
Penisin Nöroendokrin Diferansiyasyon Gösteren Epitelyal Malign Tümör Vakası (Vaka Takdimi)
A case of epithelial malignant tumour in penis, which showed neurendocrinal differentiation
Yılmaz Tezcan, Altay Martı, Alparslan Mayadağlı, Orhan Kızılkaya, Oktay Incekara
Sayfalar 62 - 64

LookUs & Online Makale