ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Mekanik ventilasyondaki yenidoğan bebeğin bakımı [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 67-78 | DOI: 10.5350/SEMB.20140331061031

Mekanik ventilasyondaki yenidoğan bebeğin bakımı

Mesut Dursun, Ali Bülbül
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul-Türkiye

Yenidoğan yoğun bakım hizmetleri içerisinde solunum yetersizliği nedeni ile mekanik ventilasyon desteği gereken bebeklerin bakımı önemli bir yer tutmaktadır. Solunum desteği alan bu bebeklerin bakımında ağrı kontrolü, aspirasyon yöntemi, fizyoterapi ve ideal vücut ısısının sağlanması ana ilkeleri oluşturmaktadır. Uygun şekilde bakımın sağlanması yenidoğan bebeklerin morbidite ve mortalite oranlarını önemli oranda azaltacaktır. Mekanik ventilasyon uygulanan bir bebeğin bakımındaki en önemli prensibin, minimum dokunma ve maksimum gözlem olduğu unutulmamalıdır. Bu yazıda, mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerin bakımındaki önemli noktalara değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bakım, yenidoğan, mekanik ventilasyon, neonatoloji.

The effect of antenatal steroid on the early outcome of premature infants

Mesut Dursun, Ali Bülbül
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul-Türkiye

The care of infants with respiratory failure who required mechanical ventilation holds an important place in the neonatal intensive care units. In the care of these infants; pain control, aspiration method, physiotherapy and providing ideal body temperature constitutes the main principles. To provide proper care will significantly reduce morbidity and mortality of newborn infants. The ‘minimum touch and maximum observation’ principle should be noted as the most important principle in the care of baby with mechanical ventilation. In this article, the important points will be referred in the care of infants with mechanical ventilation.

Keywords: Care, newborn, mechanical ventilation, neonatology.

Mesut Dursun, Ali Bülbül. The effect of antenatal steroid on the early outcome of premature infants. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 67-78

Sorumlu Yazar: Mesut Dursun
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale