ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Üç günlük yenidoğanda Ankyloblepharon filiforme adnatum: Olgu Sunumu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Kabul Yazılar: SETB-57255 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.57255

Üç günlük yenidoğanda Ankyloblepharon filiforme adnatum: Olgu Sunumu

Cagri Cumhur Gok, Emrah Can, Sahin Hamilcikan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım, Istanbul

Ankyloblepharon filiforme adnatum, göz kapağı kenarlarının kısmen veya tamamen kaynaşmasından oluşan nadir bir konjenital anomalidir. Genellikle izole ve iyi huyludur, ancak varlığı diğer bozukluklarla nadiren ilişkili olabileceğinden neonatoloğu uyarmalıdır. Biz doğumda izole ankyloblepharon filiforme adnatum ile başvuran, üç günlük bir yenidoğan olgusunu sunuyoruz. (SETB-2022-05-124)

Anahtar Kelimeler: ankyloblefaron filiforme adnatum, yenidoğan, ambiliyopi

Ankyloblepharon filiforme adnatum in a 3-day-old neonate: a case report

Cagri Cumhur Gok, Emrah Can, Sahin Hamilcikan
Department of Neonatal Intensive Care, Health Sciences University, Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Ankyloblepharon filiforme adnatum is a rare congenital anomaly consisting of partial or complete fusion of the eyelid margins. It is usually isolated and benign, but its presence should alert the neonatologist as it may rarely be associated with other disorders. We present a case of a three-day-old newborn presenting with isolated ankyloblepharon filiforme adnatum at birth.

Keywords: ankyloblepharon filiforme, neonate, amblyopiaSorumlu Yazar: Emrah Can
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale