ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Torasik Çıkış Bası Sendromu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 64-66

Torasik Çıkış Bası Sendromu

Mehmet Tezer, Mustafa Tekkeşin, O. Tuğrul Eren, Ünal Kuzgun
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. ve 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Omuzun ve üst ekstremitenin nörovasküler yapılarına bası, lokal bir travma veya sporculardaki gibi tekrarlayıcı aktivite sonucu gelişebilir. Sporcuların omuzlarında alışılmadık hareketler normal anatomik yapıyı patolojik hale getirir ve nörovasküler yapılara bası yaparak semptom oluşturur. Basıya uğrayan damar ve sinirlerin durumuna ve bası yerine göre semptomlar oluşur. Bu semptomlar ekstremitede halsizlikten hipoesteziye, hatta kan akımının kaybına kadar değişir. Özgün anatomik yapının basısına bağlı spesifik sendromlar oluşur; Bunlardan en önemlisi torasik çıkış sendromudur (TÇS). Sporcularda veya kollarını sürekli başının üstünde tutarak çalışan işçilerde üst ekstremde ağrısı varsa, ayırıcı tanıda omuzun nörovasküler bası sendromları mutlaka düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Omuz, kompresyon sendromları, torasik outlet

Thoracic outlet Compression Syndrome

Mehmet Tezer, Mustafa Tekkeşin, O. Tuğrul Eren, Ünal Kuzgun
First and Second Department of Orthopedics and Traumatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

The compression of neurovascular structures in shoulder and upper extremities may come out by a local trauma or like in sportsmen by recurrent activities. Unusual actions of shoulders in sportsmen, make the normal structure pathologic and by compressing neurovascular structures, symptoms are defined. Signs and symptoms depend on the degree to which particular nerves and vascular structures are compromised and on the position of compression. Those symptoms are changeable from weakness to anesthesia of the limb, even though venous engorgement. According to compression of specific anatomic structure, special syndromes are occurred. The most important of those are thoracic outlet syndrome, venous thrombosis, axillery artery occlusion and quadrilateral space syndrome. The workers who are always using their arms above their heads or sportsmen should already examined based on differential diagnosis of neurovascular compression syndromes of shoulder if they had upper limb pain

Keywords: Shoulder, compression syndromes, thoracic outlet

Mehmet Tezer, Mustafa Tekkeşin, O. Tuğrul Eren, Ünal Kuzgun. Thoracic outlet Compression Syndrome. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 64-66

Sorumlu Yazar: Mehmet Tezer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale