ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 1973
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Diabet Mellitüs'ün Laboratuar Bulguları İle Erken Teşhisi
Diabet Mellitüs'ün Laboratuar Bulguları İle Erken Teşhisi
Duygu Dadaşbilge
Sayfalar 79 - 104
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Tenianın Sebep Olduğu Bir İleus Vak'ası
Tenianın Sebep Olduğu Bir İleus Vak'ası
Nurettin Apaydın, Olcay Derman, Tahir Aktaş
Sayfalar 105 - 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Klinikte Pupilla'nın Semiyolojik Değeri
Klinikte Pupilla'nın Semiyolojik Değeri
Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, Ayfer Yaman, Metin Uludağ
Sayfalar 108 - 117
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Nikethamid'in Prematürelerde Hiperbilirübinemi Üzerine Tesiri
Nikethamid'in Prematürelerde Hiperbilirübinemi Üzerine Tesiri
Cahit Benderli
Sayfalar 118 - 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Yenidoğan Sarılığında Phenobarbitale' in Bilirubinemi Üzerine Etkisi
Yenidoğan Sarılığında Phenobarbitale' in Bilirubinemi Üzerine Etkisi
Mazhar Aksoy, Cahit Benderli, Güldenur Korkut
Sayfalar 128 - 136
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Ender Görülen Lense Ait Anomalilere Bir Ektopi Lentis Vak'ası
Ender Görülen Lense Ait Anomalilere Bir Ektopi Lentis Vak'ası
Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, Ayfer Yaman, Metin Uludağ
Sayfalar 137 - 139
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale