ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 57 (4)
Cilt: 57  Sayı: 4 - 2023
EDITÖRDEN
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - IX

DERLEME
2.
Tiroid Cerrahisinde Frozen Kesit İncelemenin Yeri
The Role of Frozen Section Examination in Thyroid Surgery
Mehmet Uludag, Isik Cetinoglu, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun
PMID: 38268652  PMCID: PMC10805043  doi: 10.14744/SEMB.2023.91129  Sayfalar 441 - 450

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Erken Dinamik Risk Tabakalandırması ATA Düşük ve Orta Riskli Papiller Tiroid Kanserli Hastalarda Ablatif ve Adjuvan Radyoiyot Kullanım Oranını Azaltır
Early Dynamic Risk Stratification Decreases Rate of Ablative and Adjuvant Radioiodine Use in ATA Low and Intermediate Risk Papillary Thyroid Cancer Patients
Sarp Kaya Gorur, Serdar Ozbas, Seyfettin Ilgan
PMID: 38268648  PMCID: PMC10805048  doi: 10.14744/SEMB.2023.97415  Sayfalar 451 - 457

4.
Lateral Metastazli Papiller Tiroid Kanserinde Santral Diseksiyon: Unilateral Mi Bilateral Mi?
Can Unilateral Therapeutic Central Lymph Node Dissection Be Performed in Papillary Thyroid Cancer with Lateral Neck Metastasis?
Isik Cetinoglu, Nurcihan Aygun, Ceylan Yanar, Ozan Caliskan, Mehmet Kostek, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Uludag
PMID: 38268664  PMCID: PMC10805041  doi: 10.14744/SEMB.2023.22309  Sayfalar 458 - 465

5.
Tiroid Cerrahisinde Paratiroid Bezi Canlılığının Değerlendirilmesi ve Postoperatif Hipoparatiroidizmin Öngörülmesi: İndosiyanin Yeşili Anjiyografisinin Yararı
Assessing Parathyroid Gland Viability and Predicting Postoperative Hypoparathyroidism in Thyroid Surgery: The Utility of Indocyanine Green Angiography
Erman Sobutay, Hakan Cakit, Tarik Terzioglu
PMID: 38268654  PMCID: PMC10805044  doi: 10.14744/SEMB.2023.06691  Sayfalar 466 - 472

6.
Hashimoto Hastalığı Olanlarda Yüksek Plazma Fetuin-A, Nrf2 ve Sitokeratin 18 Düzeyleri
Higher Levels of Plasma Fetuin-A, Nrf2, and Cytokeratin 18 in Patients with Hashimoto’s Disease
Esma Yetim, Mehmet Ali Eren, Huseyin Karaaslan, Tevfik Sabuncu
PMID: 38268661  PMCID: PMC10805046  doi: 10.14744/SEMB.2023.95826  Sayfalar 473 - 478

7.
Metastatik Meme Kanserini Etkileyen Parametrelerin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Parameters Affecting Metastatic Breast Cancer
Busra Burcu, Ibrahim Ertas, Aziz Sener, Zeynep Gul Demircioglu, Esma Cerekci, Cemal Kaya
PMID: 38268651  PMCID: PMC10805054  doi: 10.14744/SEMB.2023.94803  Sayfalar 479 - 484

8.
Mastalji Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Benign veya Malign Meme Hastalıkları ile İlişkisi
Identification of Risk Factors for Mastalgia and Its Relationship with Benign or Malignant Breast Diseases
Banu Yigit, Gulhan Kilicarslan, Bulent Citgez
PMID: 38268653  PMCID: PMC10805056  doi: 10.14744/SEMB.2023.75002  Sayfalar 485 - 494

9.
Lateral Çapraz Pin Tekniği Biomechanik Olarak Yeterli mi?
Is Lateral Onset Cross Pin Technique Strong Enough? A Biomechanical Study
Ahmet Oztermeli, Nazim Karahan, Murat Kaya
PMID: 38268650  PMCID: PMC10805040  doi: 10.14744/SEMB.2023.87528  Sayfalar 495 - 499

10.
Tension-free Vaginal Tape (TVT) Operasyonunun Başarısının Değerlendirilmesinde Pelvik Ultrasonun Rolü
The Role of Pelvic Ultrasound in Evaluating the Success of Tension-free Vaginal Tape (TVT)
Fatih Sahin, Ramazan Adan, Cagdas Nurettin Emeklioglu, Savas Ozdemir, Veli Mihmanli
PMID: 38268658  PMCID: PMC10805055  doi: 10.14744/SEMB.2023.33497  Sayfalar 500 - 505

11.
Şiddetli Amfizemli Hastalarda Bronkoskopik Akciğer Hacim Azaltıcı Sarmal Uygulamasının Etkinliği ve Güvenilirliği
Efficiency and Reliability of Bronchoscopic Lung Volume Reduction Coil Application in Patients with Severe Emphysema
Hazal Kayikci, Pinar Cimen, Nuran Katgi
PMID: 38268657  PMCID: PMC10805047  doi: 10.14744/SEMB.2023.06767  Sayfalar 506 - 512

12.
Parkinson Hastalığında Transkutanöz Auriküler Vagus Sinir Stimülasyonunun El Tremoru Üzerine Etkisi: Vaka Serisi
Acute Effect of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Hand Tremor in Parkinson's Disease: A Pilot Study of Case Series
Ahmet Kivanc Menekseoglu, Merve Damla Korkmaz, Enes Efe Is, Ceyhun Basoglu, Ali Veysel Ozden
PMID: 38268660  PMCID: PMC10805042  doi: 10.14744/SEMB.2023.77200  Sayfalar 513 - 519

13.
COVID-19 Pandemisi Sırasında Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastalarda Sigara İçmenin Etkileri
The Effects of Smoking in Patients in the Intensive Care Unit During the COVID-19 Pandemic
Seyhan Metin, Nermin Balta Basi, Sultan Acar Sevinc, Aysel Salkaya, Nurcan Coskun, Leyla Kilinc Turkoglu, Ayse Surhan Cinar, Sibel Oba, Haci Mustafa Ozdemir
PMID: 38268647  PMCID: PMC10805045  doi: 10.14744/SEMB.2023.22803  Sayfalar 520 - 525

14.
Son 15 Yılda Hastanemizde Beyin Ölümü Tanısı Almış Hastaların Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Patients Diagnosed with Brain Death in Our Hospital in the Last 15 Years
Murat Sahin, Mustafa Altinay, Ayse Surhan Cinar, Hanife Yavuz
PMID: 38268659  PMCID: PMC10805059  doi: 10.14744/SEMB.2023.65928  Sayfalar 526 - 530

15.
Herediter Sferositoz Tanılı Hastalarımızın Klinik Özellikleri ve Tedavi Değerlendimeleri: Tek Merkez Deneyimlerimiz
Clinical Characteristics and Treatment Outcome of Hereditary Spherocytosis: A Single Center’s Experience
Senanur Sanli Celik, Dildar Bahar Genc, Zeynep Yildiz Yildirmak
PMID: 38268662  PMCID: PMC10805049  doi: 10.14744/SEMB.2023.60370  Sayfalar 531 - 535

16.
Tam Kan Sayımından Elde Edilen İnflamatuvar Belirteçler Psoriasis Hastalarında Biyolojik Tedavi Yanıtının Takibinde Kullanılabilir Mi?
Could Blood Cell-Based Inflammatory Markers Be Used to Monitor Response to Biologic Therapy in Psoriasis?
Sevgi Kulakli, Isil Deniz Oguz, Burak Aksan
PMID: 38268655  PMCID: PMC10805057  doi: 10.14744/SEMB.2023.43569  Sayfalar 536 - 542

17.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Reflektif Düşünme Düzeyi ile Klinik Karar Verme Becerilerini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting the Level of Reflective Thinking and Clinical Decision-Making Skills in Medical Faculty Students
Aysenur Meric Hafiz, Erol Senturk, Cenk Teker, Ozlem Sarikaya
PMID: 38268663  PMCID: PMC10805058  doi: 10.14744/SEMB.2023.52223  Sayfalar 543 - 551

OLGU SUNUMU
18.
Emziren Kadınlarda Memede Şişliğin Nadir Bir Sebebi: Aquafilling® Jel Enjeksiyonu
A Rare Cause of Breast Swelling in Lactating Women: Aquafilling® Gel Injection
Yasemin Kayadibi, Seyfullah Halit Karagoz, Osman Aykan Kargin, Seda Aladag Kurt, Berrin Papila Kundaktepe, Irem Onur
PMID: 38268649  PMCID: PMC10805051  doi: 10.14744/SEMB.2022.90699  Sayfalar 552 - 556

19.
Ön Çapraz Bağ Kaç Banttan Oluşur? Vaka Takdimi
How Many Bundles Does the Anterior Cruciate Ligament Consist of? A Case Report
Burak Gunaydin, Tugba Ilkem Kurtoglu Ozcaglayan, Cem Sever, Meltem Oznur, Mehmet Umit Cetin, Erdem Can, Osman Tugrul Eren
PMID: 38268645  PMCID: PMC10805052  doi: 10.14744/SEMB.2022.12844  Sayfalar 557 - 562

20.
Sakrokoksigeal Teratomlu Holt-Oram Sendromu – Nadir Bir Birliktelik
Holt-Oram Syndrome with Sacrococcygeal Teratoma – A Rare Association
Ozmert Muhammet Ali Ozdemir, Musa Turgut, Gulay Sonmez Demir, Osman Uzunlu, Hacer Ergin
PMID: 38268646  PMCID: PMC10805053  doi: 10.14744/SEMB.2022.02359  Sayfalar 563 - 566

21.
COVID-19 Pandemisinde Pemfigus Hastalarında Maske İlişkili Köbbner Fenomeni
Mask-induced Koebner Phenomenon in Pemphigus Patients During COVID-19 Pandemic
Ilayda Esna Gulsunay, Yasemin Erdem, Ilknur Kivanc Altunay
PMID: 38268656  PMCID: PMC10805050  doi: 10.14744/SEMB.2023.38107  Sayfalar 567 - 568

LookUs & Online Makale