ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 56 (2)
Cilt: 56  Sayı: 2 - 2022
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Frontmatters

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
Substernal guatr: Tanımlarından tedavi yöntemlerine
Substernal Goiter: From Definitions to Treatment
Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Mehmet Kostek, Adnan Isgor, Mehmet Uludag
PMID: 35990303  PMCID: PMC9350059  doi: 10.14744/SEMB.2022.30806  Sayfalar 167 - 176

3.
Multidedektörlü bilgisayar tomografi anjiyografi protokolünde transkateter aort implantasyonu
Multidetector Computer Tomography Angiography Protocol in the Context of Transcatheter Aortic Valve Implantation
Esra Belen, Huseyin Ozkurt, Ugur Yanc
PMID: 35990299  PMCID: PMC9350053  doi: 10.14744/SEMB.2022.90836  Sayfalar 177 - 181

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü nedeniyle primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda hastane içi ve uzun dönem mortaliteyi tahmin etmede SYNTAX II skorunun değeri
Usefulness of the SYNTAX Score II to Predict In-Hospital and Long-Term Mortality in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention
Betul Balaban Kocas, Gokhan Cetinkal, Cuneyt Kocas, Sukru Arslan, Okay Abaci, Yalcin Dalgic, Ozgur Selim Ser, Servet Batit, Ahmet Yildiz, Sait Mesut Dogan
PMID: 35990300  PMCID: PMC9350066  doi: 10.14744/SEMB.2021.33410  Sayfalar 182 - 188

5.
Üçüncü düzey bir yoğun bakım ünitesindeki COVID-19’lu hastalarda favipiravir tecrübesi
Favipiravir Experience in COVID-19 Patients at a Tertiary Center Intensive Care Unit
Sultan Acar Sevinc, Ayse Surhan Cinar, Nermin Balta Basi, Seyhan Metin, Tugba Yucel, Serkan Islamoglu, Mustafa Altinay, Haci Mustafa Ozdemir
PMID: 35990298  PMCID: PMC9350063  doi: 10.14744/SEMB.2021.35902  Sayfalar 189 - 195

6.
Yüzeyel Optik Disk Drusenli Hastalarda OCT-A ile Peripapiller ve Maküler Vasküler Akım Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Peripapillary and Macular Vascular Flow Changes with OCT-A in Patients with Superficial Optic Disk Drusen
Ibrahim Cagri Turker, Saniye Uke Uzun, Ceylan Uslu Dogan, Burcu Dirim, Emine Betul Akbas Ozyurek, Sumeyra Keles Yesiltas, Dilek Guven
PMID: 35990302  PMCID: PMC9350056  doi: 10.14744/SEMB.2021.07348  Sayfalar 196 - 201

7.
Audiovestibuler semptomlu olguların İnternal Akustik Kanal MR’larında saptanan rastlantısal bulguların sıklığı ve klinik önemi
Frequency and Clinical Significance of Incidental Findings Detected in Internal Acoustic Canal Magnetic Resonance Imaging of Patients with Audiovestibular Symptoms
Nebil Eker, Ozan Karatag, Mustafa Resorlu, Sule Ozer, Esen Eker, Oguz Guclu, Huseyin Ozkurt
PMID: 35990306  PMCID: PMC9350057  doi: 10.14744/SEMB.2021.85353  Sayfalar 202 - 211

8.
Total diz artroplastisinde kullanılan metal yüzeyli Kobalt-Krom içerikli protezlerin işitme ve kulak çınlaması üzerine uzun süreli etkileri
Long-Term Effects of Metal-on-Metal Cobalt-Chromium-Containing Prostheses Used in Total Knee Arthroplasty on Hearing and Tinnitus
Ozan Ozdemir, Alican Baris, Abdurrahman Cagliyan, Ozgur Yigit
PMID: 35990291  PMCID: PMC9350062  doi: 10.14744/SEMB.2022.22587  Sayfalar 212 - 219

9.
Elektif jinekolojik cerrahi hastalarında PVI tabanlı hedefe yönelik sıvı yönetimi
Pleth Variability Index-Based Goal-Directed Fluid Management in Patients Undergoing Elective Gynecologic Surgery
Gulseren Yilmaz, Aysu Akca, Huseyin Kiyak, Esra Can, Alev Aydin, Ziya Salihoglu
PMID: 35990294  PMCID: PMC9350065  doi: 10.14744/SEMB.2021.81073  Sayfalar 220 - 226

10.
Karaciğer Nakli Sonrası Safra Komplikasyonlarını Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Factors Affecting Bile Complications After Liver Transplantation: Single-Center Experience
Murat Sevmis, Elbrus Zarbaliyev, Hakan Yildiz, Utku Alkara, Sema Aktas, Sinasi Sevmis
PMID: 35990301  PMCID: PMC9350055  doi: 10.14744/SEMB.2021.17362  Sayfalar 227 - 231

11.
PIRS prosedürü inguinal hernili kız çocukların cerrahi tedavisinde açık yöntemin yerini alabilir mi?
Can Percutaneous Internal Ring Suturing Procedure Take the Place of Open Method in the Surgical Treatment of Girls with Inguinal Hernia?
Melih Akin, Mesut Demir, Meltem Kaba, Nihat Sever, Ali Ihsan Dokucu
PMID: 35990288  PMCID: PMC9350064  doi: 10.14744/SEMB.2021.59375  Sayfalar 232 - 237

12.
Minimal invaziv pankreatikoduodenektomi: Öğrenme periyodunda, benzer morbidite ve sıfır mortalite
Minimally Invasive Pancreaticoduodenectomy: Similar Morbidity and No Mortality in the Learning Period
Erol Piskin, Volkan Oter, Muhammet Kadri Colakoglu, Yigit Mehmet Ozgun, Osman Aydin, Erdal Birol Bostanci
PMID: 35990297  PMCID: PMC9350050  doi: 10.14744/SEMB.2021.75350  Sayfalar 238 - 243

13.
Çapı 5 cm'den Büyük Malignite Şüphesi Olmayan Feokromasitomalara Laparoskopik Adrenalektomi Yapmakta Tereddüt Etmeli miyiz?
Should We Hesitate to Perform Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromacytomas Larger Than 5 cm in Diameter with No Pre-Operative Suspicious Criteria for Malignancy?
Mehmet Cagatay Cicek, Kadir Omur Gunseren, Gokhun Ozmerdiven, Hakan Vuruskan, Ismet Yavascaoglu
PMID: 35990305  PMCID: PMC9350049  doi: 10.14744/SEMB.2021.81598  Sayfalar 244 - 249

14.
Primer hiperparatiroidi ve tiroid kanseri birlikteliği. Klinikopatolojik özellikler
Primary Hyperparathyroidism with Thyroid Cancer: Clinicopathologic Features
Selda Gucek Haciyanli, Serkan Karaisli, Beste Suataman, Furkan Karahan, Mehmet Haciyanli
PMID: 35990290  PMCID: PMC9350048  doi: 10.14744/SEMB.2022.36418  Sayfalar 250 - 255

15.
Primer hiperparatiroidide intratiroidal paratiroid adenomları: Klinik ve görüntüleme bulguları
Intrathyroidal Parathyroid Adenomas in Primary Hyperparathyroidism: Clinical and Imaging Findings
Selda Gucek Haciyanli, Serkan Karaisli, Nezahat Erdogan, Bulent Turgut, Ozlem Gur, Mehmet Haciyanli
PMID: 35990304  PMCID: PMC9350060  doi: 10.14744/SEMB.2022.82584  Sayfalar 256 - 261

16.
Tiroidektomi sonrası hipoparatiroidizm gerçeği: Hangi risk faktörleri etkilidir? Tek merkez çalışması
The Reality of Hypoparathyroidism After Thyroidectomy: Which Risk Factors are Effective? Single-Center Study
Ismail Ethem Akgun, Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Mehmet Kostek, Aydin Eray Tufan, Ceylan Yanar, Ali Yuksel, Elif Baran, Yasin Cakir, Mehmet Uludag
PMID: 35990295  PMCID: PMC9350047  doi: 10.14744/SEMB.2022.24356  Sayfalar 262 - 269

17.
Tiroid Nodüllerinde Eritrosit Sedimantasyon Hızı, Lökosit, Fibrinojen, C Reaktif Protein ve Pentraxin-3 Değerlerinin Klinik Önemi
Clinical Significance of Erythrocyte Sedimentation Rate, Leukocyte, Fibrinogen, C-Reactive Protein, and Pentraxin 3 Values in Thyroid Nodules
Sabahattin Destek, Beyza Benturk, Yunus Yapalak, Omer Faruk Ozer
PMID: 35990292  PMCID: PMC9350052  doi: 10.14744/SEMB.2021.78871  Sayfalar 270 - 275

18.
Gastrointestinal stromal tümörlerde mitotik aktivite: Mitotik sayım için HE yerine Fosfohiston H3 immun belirleyiciyi kullanabilir miyiz?
Mitotic Activity in Gastrointestinal Stromal Tumors: Can we use Phosphohistone H3 Immunohistochemistry Instead of Hematoxylin and Eosin for Mitotic Count?
Selma Sengiz Erhan, Sibel Sensu, Sevinc Hallac Keser, Elis Kangal, Aylin Ege Gul, Gokcen Alinak Gundogan, Abdullah Sakin
PMID: 35990307  PMCID: PMC9350061  doi: 10.14744/SEMB.2021.32798  Sayfalar 276 - 283

19.
Impact of variant histology on clinical and pathological outcomes in patients with upper urinary tract urothelial carcinoma
Impact of Variant Histology on Clinical and Pathological Outcomes in Patients with the Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma
Meylis Artykov, Hakan Bahadir Haberal, Mesut Altan, Kemal Kosemehmetoglu, Sertac Yazici, Haluk Ozen, Bulent Akdogan
PMID: 35990296  PMCID: PMC9350051  doi: 10.14744/SEMB.2021.23427  Sayfalar 284 - 290

20.
Konjenital Adrenal Hiperplazili Olgularımızın Klinik ve Genetik Özellikleri: STAR ve CYP17A1 Geninde Saptanan Yeni Mutasyonlar
Clinical and Genetic Characteristics of Patients with Common and Rare Types of Congenital Adrenal Hyperplasia: Novel Variants in STAR and CYP17A1
Ozge Koprulu, Behzat Ozkan, Sezer Acar, Ozlem Nalbantoglu, Beyhan Ozkaya, Gulcin Arslan, Filiz Hazan, Semra Gursoy
PMID: 35990289  PMCID: PMC9350054  doi: 10.14744/SEMB.2021.28044  Sayfalar 291 - 298

OLGU SUNUMU
21.
İnsidental cilt lezyonu ile prezente olan papiller tiroid kanseri: Uzak metastazın kritik yönetimi
Papillary Thyroid Cancer Presenting with Incidental Skin Lesion: Critical Management of Distant Metastasis
Mert Tanal, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 35990293  PMCID: PMC9350058  doi: 10.14744/SEMB.2021.70846  Sayfalar 299 - 302

LookUs & Online Makale