ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 52 (1)
Cilt: 52  Sayı: 1 - 2018
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Jinekoloji Kliniğimizde Tedavi Edilen Ovaryan Endometriomalı Hastaların Klinik Özellikleri ve Laparoskopik Cerrahi Sonuçları
Clinical Characteristics and Outcomes of Laparoscopic Surgery in Ovarian Endometrioma Cases Treated at a Gynecology Clinic
Osman Aşıcıoğlu, Osman Temizkan, Bülent Arıcı, Berhan Besimoğlu Aşıcıoğlu
PMID: 32595363  PMCID: PMC7315077  doi: 10.5350/SEMB.20171013035706  Sayfalar 1 - 5

2.
Kapalı kama yüksek tibial osteotomide başarıyı hangi faktörler belirler? Dizilim bozukluğunun derecesi, obezite, takip süresi veya yaş
What Determines the Success of Closed-Wedge High Tibial Osteotomy: Severity of Malalignment, Obesity, Follow-up Period, or Age?
Ata Can, Fahri Erdoğan, Ayse Ovul Erdoğan, Ilker Abdullah Sarıkaya, Necip Selçuk Yontar
PMID: 32595364  PMCID: PMC7315083  doi: 10.14744/SEMB.2017.38257  Sayfalar 6 - 12

3.
Yüksek Cerrahi Riskli Akut Kolesistit Hastalarında İnterval Kolesistektomi Gerekli Mi?
Is Interval Cholecystectomy Necessary After Percutaneous Cholecystostomy in High-Risk Acute Cholecystitis Patients?
Cemal Kaya, Emre Bozkurt, Sinan Ömeroğlu, Pınar Yazıcı, Ufuk Oğuz Idiz, Ömer Naci Tabakçı, Özgür Bostancı, Mehmet Mihmanlı
PMID: 32595365  PMCID: PMC7315074  doi: 10.14744/SEMB.2018.30092  Sayfalar 13 - 18

4.
İkincil Tiroid Cerrahisinde Komplikasyon Riski
Complication Risk in Secondary Thyroid Surgery
Nurcihan Aygün, Evren Besler, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Adnan Işgör, Mehmet Uludağ
PMID: 32595366  PMCID: PMC7315072  doi: 10.14744/SEMB.2017.87609  Sayfalar 19 - 25

5.
Aktif ve inaktif tiroid orbitopatili hastalarda nötrofil-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi
Evaluation of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Active and Inactive Thyroid Orbitopathy
Cemile Üçgül Atılgan, Selam Yekta Şendül, Pınar Kösekahya, Mehtap Çağlayan, Alpaslan Alkan, Dilek Güven, Pelin Yılmazbaş
PMID: 32595367  PMCID: PMC7315080  doi: 10.14744/SEMB.2017.07269  Sayfalar 26 - 30

6.
Pankreasın Nonneoplastik Lezyonları: 20 Olgunun Retrospektif Analizi
Nonneoplastic Lesions of the Pancreas: A Retrospective Analysis of 20 Cases
Deniz Tunçel, Banu Yılmaz Özgüven, Ahu Gülçin Sarı, Fatih Mert Doğukan, Rabia Doğukan, Muharrem Battal, Fevziye Kabukcuoğlu
PMID: 32595368  PMCID: PMC7315078  doi: 10.14744/SEMB.2017.88598  Sayfalar 31 - 35

7.
Tei İndeksinin İmplante Edilen Kardiyoverter Defibrilatörlerin Şoklarını Öngörmede Prediktif Değeri
The Value of the Tei Index in Predicting Implantable Cardioverter Defibrillator Shocks
Sabri Seyis
PMID: 32595369  PMCID: PMC7315073  doi: 10.14744/SEMB.2017.29491  Sayfalar 36 - 40

8.
Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Kayıtlı Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Sociodemographic Characteristics of Patients Registered with a Home Care Unit and an Evaluation of the Health Services Offered
Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak
PMID: 32595370  PMCID: PMC7315071  doi: 10.14744/SEMB.2017.70883  Sayfalar 41 - 46

9.
Musküler Distrofili 15 Olgumuzun Retrospektif Değerlendirilmesi
Muscular Dystrophy: A Retrospective Evaluation of 15 Cases
Olcay Güngör, Cengiz Dilber
PMID: 32595371  PMCID: PMC7315079  doi: 10.14744/SEMB.2017.53496  Sayfalar 47 - 50

OLGU SUNUMU
10.
Vaginal Doğum Sonrasında Yenidoğanda Humerus Diyafiz Kırığı
Humeral Diaphysis Fracture in a Neonate After Vaginal Delivery
Şahin Hamilçıkan, Kübra Yılmaz, Emrah Can
PMID: 32595372  PMCID: PMC7315082  doi: 10.5350/SEMB.20161130050112  Sayfalar 51 - 53

11.
Hepatik Tutulumlu Sarkoidoz Olgusu
Sarcoidosis with Hepatic Involvement: A Case Report
Banu Yılmaz Özgüven, Deniz Tunçel, Fevziye Kabukçuoğlu, Süleyman Özdemir, Canan Alkım
PMID: 32595373  PMCID: PMC7315081  doi: 10.5350/SEMB.20170417125937  Sayfalar 54 - 56

12.
Hemiplejik Ensefalit Olgusuna Farklı Bir Bakış: Olgu Sunumu
A Different Perspective on the Phenomenon of Hemiplegic Encephalitis: A Case Report
Selda Çiftci, Figen Yılmaz, Banu Kuran
PMID: 32595374  PMCID: PMC7315076  doi: 10.14744/SEMB.2017.58070  Sayfalar 57 - 60

13.
Posterior Spinal Kök Tutulumu Olan Guillain-Barré Sendromlu Bir Olgu
Patient with Guillain-Barré Syndrome with Posterior Spinal Root Involvement: A Case Report
Nevin Kuloğlu Pazarcı, Münevver Ece Güven, Dilek Necioğlu Örken
PMID: 32595375  PMCID: PMC7315075  doi: 10.14744/SEMB.2017.83007  Sayfalar 61 - 63

14.
İnmeli Olgularda Eşlik Eden Parkinsonizm Bulgularının Rehabilitasyona Etkisi: Olgu Serisi
The Effect of Associated Parkinsonism on Rehabilitation in Stroke Patients: A Case Series
Selda Çiftci, Banu Kuran, Zehra Duman, Figen Yılmaz, Cansu Mert, Gülgün Durlanık, Jülide Öncü, Bilge Düden, Hüseyin Bertan, Cem Erçalık, Rana Terlemez
PMID: 32595376  PMCID: PMC7315070  doi: 10.14744/SEMB.2017.69772  Sayfalar 64 - 69

LookUs & Online Makale