ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 51 (2)
Cilt: 51  Sayı: 2 - 2017
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Tiroid papiller kanserli hastalarda bilateralitenin prognostik önemi
The prognostic importance of bilaterality in patients with papillary thyroid cancer
Kinyas Kartal, Evren Besler, Nurcihan Aygün, Ayhan Öz, Emre Bozdağ, Banu Yılmaz Özgüven, Bülent Çıtgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20170608051635  Sayfalar 91 - 95

2.
İnstabil distal radius kırıklarının el bileğini köprülemeyen eksternal fiksatör ile tedavisi
Treatment of unstable distal radius fractures with non-bridginig external fixation
Muharrem Kanar, Raffi Armagan, Yunus Oc, Hasan Basri Sezer, Osman Tugrul Eren
doi: 10.5350/SEMB.20170613034838  Sayfalar 96 - 101

3.
Pilon fraktürlerinde ters akımlı sural flep ile yumuşak doku rekonstrüksiyonu
Soft tissue reconstruction with reverse flow sural flap in pilon fractures
Selami Serhat Sirvan, Kamuran Zeynep Sevim, Mehmet Mesut Sönmez, Işıl Akgün Demir, Daghan Dagdelen, Fatih Irmak, Sevgi Kurt Yazar, Semra Karsidag
doi: 10.5350/SEMB.20170328044424  Sayfalar 102 - 108

4.
Kalp ve damar cerrahisinde perioperatif mortalite ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi
Determination of factors related to perioperative mortality in cardiovascular surgery
Ayşe Lafçı
doi: 10.5350/SEMB.20170301031932  Sayfalar 109 - 114

5.
Akut apandisitli geriatrik hastalarda morbidite varlığının komplikasyon gelişimine etkisi
Effect of the presence of morbidity on complication development in geriatric patients with acute appendicitis
Tolga Canbak, Aylin Acar, Buket Altun Özdemir, Metin Yücel, Fatih Başak, Esra İlk, Sema Yüksekdağ, Ethem Unal, Gürhan Bas
doi: 10.5350/SEMB.20170328044306  Sayfalar 115 - 118

6.
Üçlü tarama testi sonuçları kötü gebelik sonuçlarını öngörür mü?
Do triple test results predict the risks for adverse pregnancy outcomes?
Hale Göksever Çelik, Engin Çelik, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5350/SEMB.20170123114645  Sayfalar 119 - 124

7.
Deli bal zehirlenmesinde klinik özellikler ve laboratuar bulguları: Retrospektif bir çalışma
Clinical features and laboratory findings in mad honey intoxication: a retrospective study
Özcan Pişkin, Derya Arslan Arslan, Bengü Gülhan Aydın, Yusuf Cemil Gürsoy, Volkan Hancı
doi: 10.5350/SEMB.20170321093232  Sayfalar 125 - 132

8.
Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında klinik pulmoner enfeksiyon skorunun tarama yöntemi olarak kullanımı
Clinical pulmonary infection score (CPIS) as a screening tool in ventilatory associated pneumonia (VAP)
Selma Başyiğit
doi: 10.5350/SEMB.20170208030528  Sayfalar 133 - 141

9.
Acil hekimlik perspektifinden hekimlerin hukuki yükümlülüklerinin değerlendirilmesi
Assessment of legal obligations of physicians from emergency physician perspective
Banu Karakus Yılmaz, Hatice Topcu, Yahya Ayhan Acar
doi: 10.5350/SEMB.20170403115602  Sayfalar 142 - 148

OLGU SUNUMU
10.
Brakiyal arterde kateter düğümlenmesi: Ne zaman cerrahiye verelim?
Knotted catheter in the brachial artery: when to perform surgery?
Kudret Keskin, Ahmet Gürdal, Hakan Kılcı, Gökhan Aksan, Murat Başkurt
doi: 10.5350/SEMB.20161004083029  Sayfalar 149 - 151

11.
Appendikste yer alan müsinöz kistadenomaya bağlı ince bağırsak volvulus vakası
Small bowel volvulus secondary to mucinous cystadenoma of the appendix: a case report
Memduh Şahin, Bahattin Özlü, Kıvılcım Eren Erdoğan, Tahsin Çolak
doi: 10.5350/SEMB.20161124071606  Sayfalar 152 - 155

12.
Malign asit tedavisinde intraperitoneal catumaxomab kullanımı: 4 olgu
Intraperitoneal catumaxomab for the treatment of malignant ascites: 4 cases
Esat Namal, Özgül Pamukçu Cerciz, Emel Gökmen, Burcu Kurt, Yağız Meriç Altun
doi: 10.5350/SEMB.20160614024210  Sayfalar 156 - 160

13.
Postmenopozal kadın hastada overde sklerozan stromal tümör: Olgu sunumu
Sclerosing stromal tumor of the ovary in a postmenopausal woman: case report
Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Ahu Gülçin Sarı, Fevziye Kabukcuoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20160607065939  Sayfalar 161 - 164

14.
Bir sırt ağrısı sebebi olarak elastofibroma dorsi: Olgu sunumu
Elastofibroma dorsi as a cause of back pain: a case report
Bahadır Elitez, Ayhan Aşkın, Fethi İsnaç, Ümit Seçil Demirdal, Ece Güvendi
doi: 10.5350/SEMB.20170202054739  Sayfalar 165 - 168

LookUs & Online Makale