ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 50 (3)
Cilt: 50  Sayı: 3 - 2016
DAVETLI DERLEME
1.
Primer Hiperparatiroidi: Klinik ve biyokimyasal bulguların güncel durumu
Primary hyperparathyroidism: Current situation in the clinical and biochemical presentation
Mehmet Uludağ, Nurcihan Aygün
doi: 10.5350/SEMB.20160724041035  Sayfalar 171 - 180

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Tiroid hastalıklarında bilinç düzeyi
The level of awareness on thyroid disorders
Sibel Ocak Serin, Muzaffer İlhan, Seda Ahcı, Yıldız Okuturlar, Güven Koç, Tülay Eyüpgiller, Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat
doi: 10.5350/SEMB.20160412042738  Sayfalar 181 - 185

3.
Yirmi üç gauge pars plana vitrektomi ile birlikte fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu ameliyatlarının cerrahi sonuçları
Surgical results of 23G pars plana vitrectomy combined with phacoemulsification and intraocular lens implantation
Dilek Güven, Mehmet Demir, Erdem Ergen, Yekta Sendul, Atakhan Yıldız, Sönmez Cınar
doi: 10.5350/SEMB.20160405123725  Sayfalar 186 - 192

4.
Periampuller divertikül ERCP’de korkulu rüya mı?
Is periampullary diverticulum a nightmare in ERCP?
Salih Boğa, Hüseyin Alkım, Ali Rıza Köksal, Pınar Sayın, İlker Sen, Canan Alkım
doi: 10.5350/SEMB.20160417085747  Sayfalar 193 - 197

5.
Primer açık açılı glokomu olup trabekülektomi sonrası geç dönemde olan olgular ve cerrahi geçirmemiş hastalarda koroid kalınlıklarının karşılaştırılması: Artırılmış derinlik görüntüleme optik koherens tomografi çalışması
Comparison of choroidal thickness in primary open angle glaucoma patients in the late phase after trabeculectomy and without trabeculectomy: enhanced depth imaging optical coherence tomography study
Muhsin Eraslan, Eren Çerman, Sezer Hacıağaoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20160420121743  Sayfalar 198 - 204

6.
Metastatik meme kanserinde zoledronik asit tedavisinin önemli bir yan etkisi: Renal yetmezlik
Important side effect of zoledronic acid treatment in metastatic breast cancer: renal failure
Kezban Nur Pilancı, Gül Alço, Çetin Ordu, Rümeysa Çiftçi, Zeynep Erdoğan İyigün, Filiz Çelebi, Ülkühan İner Köksal, Dauren Sarsenov, Serkan İlgün, Filiz Ağaçayak, Vahit Özmen
doi: 10.5350/SEMB.20160412052728  Sayfalar 205 - 209

7.
Cerrahi planlanan sağ ve sol kolon tümörlerinde kan transfüzyon ihtiyacının karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Comparative analysis of blood transfusion in the patients who underwent surgical management for right and left colon cancer
Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Emre Bozkurt, Canan Tülay Işıl, Cemal Kaya, Mehmet Mihmanlı
doi: 10.5350/SEMB.20160501094101  Sayfalar 210 - 214

8.
Erken doğum için düşük riskli gebelerde transabdominal servikal uzunluk ölçümünün erken doğum öngörüsündeki önemi
The importance of the transabdominal cervical length measurement to predict preterm delivery in low-risk pregnant women for premature birth
Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, Çiğdem Kunt İşgüder, İlhan Bahri Delibaş, Fazlı Demirtürk
doi: 10.5350/SEMB.20160616035907  Sayfalar 215 - 219

9.
Deri tümörlerinde sentinel lenf bezi biyopsisinin kullanımı
Sentinel lymph node biopsy for skin tumors
Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün, Kamuran Zeynep Sevim, Dağhan Dağdelen, Orhan Yenici, Ayşin Karasoy Yeşilada, Memet Yazar, Medeni Volkan Kıyak
doi: 10.5350/SEMB.20160613040356  Sayfalar 220 - 227

10.
Santral bölge diseksiyonunda lenf bezi diseksiyon genişliği ve lokalizasyonunun değerlendirilmesi
The evaluation of the localization and the extent of lymphathic dissection in central neck dissection
Evren Besler, Nurcihan Aygün, Müveddet Banu Yılmaz Özgüven, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20160701010730  Sayfalar 228 - 233

OLGU SUNUMU
11.
Yenidoğan döneminde konjenital trakeal polip: literatürdeki ilk olgu
Congenital tracheal polyp in a neonate: first case in literature
Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Duygu Acar, Arzu Ataman, Erkan Çakir
doi: 10.5350/SEMB.20151026034023  Sayfalar 234 - 236

12.
Jüvenil rekürren parotit; Nadir bir olgu
Juvenile recurrent parotitis; a rare case
Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan
doi: 10.5350/SEMB.20151011084656  Sayfalar 237 - 240

13.
Nöral tüp defekti bulunan spondilotorasik dizositoz tip Jarcho-Levin sendromu: Bir olgu sunumu
Case report: spondylothoracic dysostosis type Jarcho-Levin syndrome with neural tube defect
Abdülhamit Tüten, Emre Dincer, Selahattin Akar, Tülin Gökmen Yıldırım, Güner Karatekin, Hüsnü Fahri Ovalı
doi: 10.5350/SEMB.20150615042216  Sayfalar 241 - 243

14.
Olgu sunumu: Uzun süreli yatışlarda hemşirelik bakımı
Case Presentation: nursery care in long term hospitalizations
Hatice Çakmakcı, Selbi Yıldız, Güven Bektemür, Mesut Demir
doi: 10.5350/SEMB.20151108081251  Sayfalar 244 - 250

LookUs & Online Makale