ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 48 (3)
Cilt: 48  Sayı: 3 - 2014
DAVETLI DERLEME
1.
Tiroid ve paratiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi ve tedavisi
Hypocalcemia after thyroid and parathyroid surgery and its’ treatment
Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20140803113726  Sayfalar 161 - 175

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Postmenopozal over kitlelerinde spektral doppler ultrason parametrelerinin preoperatif değerlendirmesi
Preoperative evaluation of doppler ultrasound indices in postmenopausal ovarian masses
Burçin Demirel, Veli Mihmanlı, Gözde Toprakçı, Mehmet Fatih Fındık, Orhan Özen, Fatih Kantarcı
doi: 10.5350/SEMB.20140314041608  Sayfalar 176 - 181

3.
Hipertansif Tip 2 Diabetes Mellitus’lu hastalarda tansiyon regülasyonunun yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) ile ilişkisi
The relationship of hs-CRP with regulation of hypertension in patients who have both Type 2 diabetes mellitus and hypertension
Melek Başer, Rahime Özgür, Osman Maviş, Ali Abbas Özdemir, Ali Özkeskin, Ömer Küçükdemirci, Tayfun Elibol
doi: 10.5350/SEMB.20140415024023  Sayfalar 182 - 187

4.
Karpal tünel sendromunda dördüncü parmak median- ulnar duysal yanıt latans farkı testinin kullanımı
The usefulness of latency difference test of fourth digit median- ulnar in carpal tunnel syndrome
Zahide Mail Gürkan, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Lale Gündoğdu Çelebi, Münevver Gökyiğit
doi: 10.5350/SEMB.20140122071022  Sayfalar 188 - 191

5.
Vakum ile operatif vajinal doğumun perinatal etkileri
Perinatal effects of vacuum operation at vaginal delivery
Resul Karakuş, Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Mesut Polat, İlhan Şanverdi, Seren Karakuş, Ferhat Ekinci
doi: 10.5350/SEMB.20140412070541  Sayfalar 192 - 197

6.
Major depresif bozukluğu veya psikotik bozukluğu bulunan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve işlevsellik üzerine etkisi
Internalized stigmatization and its effect on functionality in patients with major depressive disorder or psychotic disorder
Can Sait Sevindik, Ömer Akil Özer, Uğur Kolat, Rabia Önem
doi: 10.5350/SEMB.20140505052218  Sayfalar 198 - 207

7.
Akut apandisit olgularında açık ve laparoskopik ameliyat sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of open and laparoscopic surgery outcomes in acute appendicitis
Özgür Bostancı, Şener Okul, Pınar Yazıcı, Rıza Gürhan Işıl, Uygar Demir, Canan Tülay Işıl, Mehmet Mihmanlı
doi: 10.5350/SEMB.20140327095335  Sayfalar 208 - 212

8.
Persistan primer hiperparatiroidi gelişiminde etkili risk faktörleri
Risk factors in the occurance of persistent primary hyperparathyroidism
Abdülcabbar Kartal, Bülent Çitgez, Süleyman Öden, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20140806104010  Sayfalar 213 - 226

9.
Total tiroidektomi sonrası oluşan hipokalsemiyi öngörmede multifaktöriyel skorlama sistemi oluşturulabilir mi?
Can a multifactorial scoring system be constituted for predicting the hypocalcemia following total thyroidectomy?
Evren Besler, Nurcihan Aygün, Bülent Çitgez, Hamdi Özşahin, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20140808025824  Sayfalar 227 - 233

10.
Derin anemi nedeni ile çocuk kliniğine yatırılıp demir eksikliği tanısı alan olguların değerlendirilmesi
Evaluation of patients hospitalised in pediatrics clinic for profound anemia and diagnosed as iron deficiency
Önder Kılıçaslan, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Nafiye Urgancı
doi: 10.5350/SEMB.20140421022006  Sayfalar 234 - 238

11.
Çocuk acilde karın ağrısı: Bir yıllık klinik deneyim
Abdominal pain in pediatric emergency room: One-year clinical experience
Merve Usta, Sinem Polat, Veysel Çeliktepe, Hülya Kımıl, Leyla Telhan, Osman Gönülal, Nurver Akıncı, Nafiye Urgancı
doi: 10.5350/SEMB.20140415023728  Sayfalar 239 - 243

OLGU SUNUMU
12.
Muhtemel amnion sıvı embolisi: Olgu sunumu
Presumed amniotic fluid embolism: case report
Günseli Özdemir, Arzu Koçbebek, Şerife Bilgin, Ayşe Hancı
doi: 10.5350/SEMB.20140227042131  Sayfalar 244 - 247

13.
Gözden kaçan bir tanı; transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı: Olgu sunumu
A diagnosis overlooked: case report of a transfusion related acute lung injury
Sema Uçak Basat, Sibel Ocak Serin, Berrin Aksakal, Ece Yiğit
doi: 10.5350/SEMB.20140422043156  Sayfalar 248 - 253

14.
Cerrahi debritman sonrası ilerleme gösteren atipik yerleşimli piyoderma gangrenosum: Olgu sunumu
Atipically located pyoderma gangrenosum worsen surgical debridement: case report
Oğuzhan Karatepe, Merih Altiok, Muharrem Battal, Bülent Çitgez, Adem Akçakaya
doi: 10.5350/SEMB.20140605085629  Sayfalar 254 - 256

LookUs & Online Makale