ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 47 (3)
Cilt: 47  Sayı: 3 - 2013
DERLEME
1.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gelişimsel destek
Developmental care in neonatal intensive care unit
Zeynep Eras, Gülsüm Atay, Evrim Durgut Şakrucu, Emine Bahar Bingöler, Uğur Dilmen
doi: 10.5350/SEMB2013470301  Sayfalar 97 - 103

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Diz manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve fizik muayene bulgularının artroskopik bulgular ile karşılaştırılması
Comparison of magnetic resonance imaging and pysical examination of knee with arthroscopic findings
Melih Malkoç, Özgür Korkmaz, Cem Sever
doi: 10.5350/SEMB2013470302  Sayfalar 104 - 108

3.
Steroid kullanan supratentoryal kitle olgularında intravenöz granisetron ve ondansetron uygulamalarının postoperatif bulantı, kusma üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of granisetron and ondansetron on postoperative nausea and vomiting in supratentorial tumor patients using steroids
Oylum Selçuk, Inci Paksoy, Hacer Şebnem Türk, Faruk Seçkin Yücesoy, Enis Selçuk, Güneri Atalan, Sibel Oba
doi: 10.5350/SEMB2013470303  Sayfalar 109 - 116

4.
Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi
The evaluation of parenthood attitudes of the mothers in postpartum period
Hava Özkan, Ayla Kanbur, Serap Apay, Meral Kılıç, Safiye Ağapınar, Elif Yağmur Özorhan
doi: 10.5350/SEMB2013470304  Sayfalar 117 - 121

5.
Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of sedative effects of midazolam-ketamine combination and thiopental in pediatric patients undergoing magnetic resonance imaging
Oylum Selçuk, Ayşe Hancı, Enis Selçuk, Hacer Şebnem Türk, Barış Türk, Güneri Atalan
doi: 10.5350/SEMB2013470305  Sayfalar 122 - 129

6.
Geriyatrik hemiplejik olgularda depresyon ve anksiyete düzeyi
Depression and anxiety levels in geriatric patients with hemiplegia
Ali Yavuz Karahan, Ercan Kaydok
doi: 10.5350/SEMB2013470306  Sayfalar 130 - 137

7.
Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi
The analysis of the prognostic factors affecting survival after the curative resection in patients with rectal cancer
Medeni Şermet, Fevzi Celayir, Adil Baykan
doi: 10.5350/SEMB2013470307  Sayfalar 138 - 146

8.
Reanimasyon ünitemizin bir yıllık nütrisyon profili
Annual nutrition review of our reanimation unit
Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Tolga Totoz, Sibel Oba
doi: 10.5350/SEMB2013470308  Sayfalar 147 - 150

OLGU SUNUMU
9.
Nadir görülen bir omuz ağrısı nedeni: Spinoglenoid çentikte ganglion kisti
A rare cause of shoulder pain: Ganglion cycts in the spinoglenoid notch
M. Faik Seçkin, Adnan Kara, Haluk Çelik, Mehmet Mesut Sönmez, Irfan Öztürk
doi: 10.5350/SEMB2013470309  Sayfalar 151 - 153

10.
İntertrokanterik kırık sonrası nadir görülen bir parsiyel protez çıkığı
A rare type of dislocation of hemiarthroplasty after intertrochanteric fracture
Adnan Kara, Yunus Öç, Ali Şeker, Metin Uzun, Erden Ertürer, Irfan Öztürk
doi: 10.5350/SEMB2013470310  Sayfalar 154 - 156

LookUs & Online Makale