ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 45 (4)
Cilt: 45  Sayı: 4 - 2011
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
HbA1c’nin akut koroner sendrom (AKS) geçirmiş hastalarda erken mortaliteye etkisi
The independent prognosting value of HbA1c leves effects on early mortality in patients with acute coronary syndrome (ACS)
Güzin Zeren Öztürk, Öykü Aksoy, Osman Kara, Tülin Kurt, M. Ali Çıkrıkçıoğlu, Mustafa Çakırca, Tufan Tükek
Sayfalar 115 - 118

2.
Çocuklarda çölyak hastalığının tanı ve takibinde doku transglutaminaz-IgA antikorunun yeri
Evaluation of tissue transglutaminase IgA antibody in diagnosis and following up of celiac disease in children
Seda Geylani Güleç, Nafiye Urgancı, Filiz Gül, Merve Emecen, Ela Erdem
Sayfalar 119 - 123

3.
Hastanede yatan üç yaş altı çocuklarda malnütrisyon durumunun değerlendirilmesi
Evaluation of malnutrition in hospitalized children under three years old
Seda Geylani Güleç Geylani Güleç, Nafiye Urgancı, Sinem Polat, Gülperi Yağar, Nihal Hatipoğlu
Sayfalar 124 - 129

4.
İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi’nde 1-12 yaş grubu erkek çocuklarında anemi sıklığının değerlendirilmesi
Evaluation of anemia prevalence in 1-12 old age group male children in Kagithane district of Istanbul
Gülsen Meral, Ayşegül Uslu, Faruk Akçay, Eylem Erzurumlu
Sayfalar 130 - 133

OLGU SUNUMU
5.
Fekal impaksiyona bağlı spontan kolon perforasyonu
Spontaneous colon perforation due to fecal impaction
Murat Kalaycı, Aclan Özder, Dilek Toprak
Sayfalar 134 - 137

6.
Topikal steroid kullanımına bağlı gelişen iyatrojenik Cushing sendromu; olgu sunumu
Iatrogenic Cushing syndrome due to topically used steroid; case report
Meltem Uğraş, Tolga Altuğ Şen, Özlem Güraksın, Faruk Alpay
Sayfalar 138 - 141

DERLEME
7.
Neonatoloji bakış açısı ile prematüre retinopatisi
Retinopathy of prematurity via neonatology perspective
Sinan Uslu, Ali Bülbül
Sayfalar 142 - 152

LookUs & Online Makale