ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 45 (2)
Cilt: 45  Sayı: 2 - 2011
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Kliniğimizde gerçekleştirilen histerektomi olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of hysterectomy cases in our clinics
Burcu Dinçgez, Ebru Inci Coşkun, Yavuz Tahsin Ayanoğlu
Sayfalar 35 - 38

2.
Gastrointestinal sistem fitobezoarları
Phytobezoars of gastrointestinal system
Cemal Kaya, Uygar Demir, Tahir Atun, Özgür Bostancı, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 39 - 43

3.
Ayaktaki aksesuar kemiklerin görülme sıklığı ve dağılımı
The incidence and distribution of accessory ossicles of the foot
Hilal Kır, Sibel Kandemir, Mehmet Olgaç, Onur Yıldırım, Gökhan Şen
Sayfalar 44 - 47

4.
Pars plana vitrektomi operasyonu uygulanan hastaların etyolojik dağılımları
Etiologic distributions of the patients undergoing pars plana vitrectomy
Saniye Üke Uzun, Dilek Güven, Çağrı Türker
Sayfalar 48 - 51

OLGU SUNUMU
5.
Onyedi yaşındaki erkek hastada iktersiz primer sklerozan kolanjit-olgu sunumu
Primary sclerosing cholangitis without jaundice in a seventeen years old male-case report
Binnur Tağtekin Sezer, Önder Sezer, Şuayip Oygen, Can K. Çalışkan, Fatih Borlu
Sayfalar 52 - 55

6.
Fetal over kist torsiyonu tanısında perinatal ultrason ve manyetik rezonans görüntülemenin rolü
The role of perinatal ultrasound and magnetic resonance imaging in the diagnosis of fetal ovarian cyst torsion
Alper Özel, Recai Duymuş, Aysel Bayram, Emin Çakmakçı, Nihat Sever, Zeki Karpat
Sayfalar 56 - 59

7.
Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu
Primary renal small cell carcinoma: case report
Orhan Tanrıverdi, Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Aydın, Müveddet Banu Yılmaz, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 60 - 64

DERLEME
8.
Depresyon ve anksiyete bozuklukları
Depression and anxiety disorders
Oğuz Karamustafalıoğlu, Hüseyin Yumrukçal
Sayfalar 65 - 74

LookUs & Online Makale