ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 44 (3)
Cilt: 44  Sayı: 3 - 2010
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Anesteziyoloji ve reanimasyon kliniği asistanlarının yoğun bakım çalışma dönemlerinin, tükenmişlik, iş doyumu, işe bağlı gerginlik ve durumluluk-süreklilik kaygı düzeylerine etkisi
The effects of working in intensive care unit for the assistant doctors of the department of anesthesiology and reanimation, for the burnout, work-related stress, work satisfaction and state-trait anxiety levels
Deniz Erdem, Harun Atçı, Belgin Akan, Demet Albayrak, Derya Gökçınar, Nermin Göğüş
Sayfalar 93 - 99

2.
Akut lösemili çocuklarda sık görülen deri bulguları
Common skin findings in children with acute leukemia
Eylem Ceren, Gonca Gökdemir, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Adem Köşlü
Sayfalar 100 - 105

3.
Diyabetik ayak yarası olan hastalara multidisipliner yaklaşımda ortopedinin yeri
The role of orthopedic’s in multidisciplinary approach to diabetic foot wounds
Yavuz Arıkan, Ünal Kuzgun, Cem Sever, Rafi Armağan
Sayfalar 106 - 112

OLGU SUNUMU
4.
Saçlı deride ve boyunda yerleşimli multipl bazal hücreli karsinom
Multiple basal cell carcinoma lokalized on neck and scalp
Ali Okan Gürsel, Cüneyt Kucur, Ahmet Karavuş
Sayfalar 113 - 115

5.
Lipomatöz hemanjioperisitom (Soliter fibröz tümörün yağ dokusu içeren varyantı)
Lipomatous hemangiopericytoma (Fat- containing variant of solitary fibrous tumor)
Fevziye Kabukçuoğlu, Ayşim Özağarı, Yavuz Kabukçuoğlu, Gürkan Yetkin
Sayfalar 116 - 119

6.
Kanayan bronşial arter dalının transarterial mikrokatater embolizasyon ile tedavisi
Trans arterial microcatheter embolization treatment for bleeding bronchial artery branch
Kosti Can Çalışkan, Sıtkı Mert Ulusay, Ender Uysal, Şebnem Türk, Zeki Karpat
Sayfalar 120 - 123

7.
Neonatal yoksunluk sendromu
Neonatal abstinence syndrome
Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Ömer Güran, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 124 - 127

8.
Laringeal tümörü olan hastada acil entübasyon sonrası atelektazi gelişimi
Atelectasis in a case with larynx tumour after urgent intubation
Müge Coşkun Çelik, Ayşe Hancı, Şebnem Türk, Melehat Erol, Birsen Ekşioğlu
Sayfalar 128 - 130

9.
Alloimmun trombositopeni ilişkili fetal intrakraniyal kanama
Fetal intracranial hemorrhage associated with alloimmune thrombocytopenia
Emrah Can, Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Selda Arslan
Sayfalar 131 - 133

10.
Konjenital sitomegalovirus enfeksiyonu
Congenital cytomegalovirus Infection: a case report
Emrah Can, Selda Arslan, Serdar Çömert, Ali Bülbül, Sinan Uslu
Sayfalar 134 - 136

DERLEME
11.
Doğum ağrısının kontrolünde kullanılan nonfarmakolojik gevşeme ve tensel uyarılma yöntemleri
Use of nonpharmacologic relaxation and tactile stimulation methods in labor pain
Rojjin Mamuk, Naile Inci Davas
Sayfalar 137 - 144

LookUs & Online Makale