ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 43 (3)
Cilt: 43  Sayı: 3 - 2009
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi (TİB)’nin komplikasyonları
Complication of computerized tomography guided transthoracic needle biyopsi
Nurullah Doğan, Zeynep Nigar Usca, Demet Ünal, Ibrahim Uygun, Aliye Özlem Paşa, Mustafa Yurtkuran Sadıkoğlu
Sayfalar 107 - 111

2.
Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sosyodemografik özellikler ve komorbidite
Sociodemographic characteristics and comorbidity in patients with obsessive-compulsive disorder
Oğuz Karamustafalıoğlu, Yasemin Cengiz Ceylan, Bahadır Bakım, Sinem Gönenli Toker, Sibel Bozkurt, Bozkurt, Burcu Göksan, Özgür Öğütcen, Abdullah Akpınar
Sayfalar 112 - 116

3.
Okul sağlığı ve medikososyal faaliyetler
School health and medicosocial activities
Kenan Cekem, Okcan Basat, Sema Uçak, Can Ikizler
Sayfalar 117 - 122

4.
Nonpalpable meme lezyonlarında stereotaktik eksizyonel biopsinin yeri
The role of stereotactic excisional biopsy in nonpalpable breast lesions
Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ, Bülent Çitgez, Abdülcabbar Kartal
Sayfalar 123 - 125

5.
Çocuk suprakondiler humerus kırıklarının medial yaklaşım ile cerrahi tedavisinde orta dönem sonuçlarımız
Mid-term results of the surgical treatment of pediatric supracondylar humerus fractures via medial approach
Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Mehmet Yetiş, Nikola Azar, Merter Yalçınkaya, Yavuz Kabukçuoğlu
Sayfalar 126 - 130

OLGU SUNUMU
6.
Heterozigot metilentetrahidrofolat reduktaz (C677T) polimorfizmini taşıyan bir hastada gelişen serebral venöz trombus
Cerebral venous thrombosis in a patient with heterozygous methylenetetrahydrofolate reductase (C677T) polymorphism
Sinan Mahir Kayıran, Bülent Zülfikar
Sayfalar 131 - 133

7.
Menometroraji ile başvuran bir adolesanda prolaktinoma: Olgu sunumu
An adolescent prolactinoma presented with menometrorrhagia: Case report
Emrah Can, Ilhan Asya Tanju, Selami Süleymanoğlu, Ferhan Karademir, Ismail Göçmen
Sayfalar 134 - 136

8.
Malign melanomun nadir bir varyantı: Balon hücreli melanom
A Rare form of malignant melanoma: Balloon cell melanoma
Murat Livaoğlu, Şafak Ersöz, Ayten Livaoğlu, Emrah Sözen
Sayfalar 137 - 141

9.
Anti-Kell ve anti-C alloimmünizasyonu: Üç olgu sunumu
Anti-Kell and anti-C alloimmunization: report of three cases
Fatih Bolat, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Serdar Cömert, Emrah Can, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 142 - 145

10.
Yenidoğanda alkol intoksikasyonu: Olgu sunumu
Alcohol intoxication in a neonate: Case report
Emrah Can, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Serdar Cömert, Fatih Bolat, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 146 - 148

LookUs & Online Makale