ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 42 (3)
Cilt: 42  Sayı: 3 - 2008
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Ringer laktat ve HES solüsyonları ile önyüklemenin spinal anesteziye bağlı hipotansiyonu önlemedeki etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of the effectiveness of ringer lactate and HES on prevention of spinal anaesthesia related hypotension
G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Birsen Ekşioğlu, Hale Dobrucalı
Sayfalar 1 - 6

2.
Çocuklarda premedikasyon amaçlı farklı dozlarda kullanılan intranazal midazolamın etkileri
The effects of different doses of intranasal midazolam used for premedication in children
Mine Özgümüş, G. Ulufer Sivrikaya, Metin Bektaş, Ayşe Hancı
Sayfalar 7 - 12

OLGU SUNUMU
3.
Yenidoğan döneminde glukoz galaktoz malabsorbsiyonu: İki olgu sunumu
Glucose galactose malabsorption during neonatal period: Two case reports
Ali Bülbül, Füsun Okan, Lida Bülbül, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 13 - 16

4.
ASA IV E olan hastada unilateral spinal anestezi uygulaması: Olgu sunumu
Unilateral spinal anasthesia in an ASA IV-E patient: Case report
U. Hale Dobrucalı, Leyla Türkoğlu, Ulufer Sivrikaya, Canan T. Işıl, Ayşe Hancı
Sayfalar 17 - 19

5.
İkizden ikize transfüzyon - Bir olgu sunumu
Twin to twin transfusion syndrome - A case review
Inci Davas, Ahmet Varolan, Kadir Bakay, Atıf Akyol, Ali Yazgan
Sayfalar 20 - 22

6.
Ekstazi kullanımına bağlı İnternal Karotis Arter diseksiyonu: Olgu sunumu
Ecstasy use complicating with ICA dissection; A case report
Ender Uysal, Önder Kırdar, Alper Özel, Şükrü Mehmet Ertürk, Hakan Yıldırım, Ismail Caymaz, Muzaffer Başak
Sayfalar 23 - 25

7.
Yenidoğan döneminde konjenital afibrinojenemi: İki olgu nedeniyle güncel bilgilerin değerlendirilmesi
Congenital afibrinogenemia in neonatal period: Two cases and review of literature
Ali Bülbül, Füsun Okan, Aykut Çağlar, Yıldız Yıldırmak, Lida Bülbül, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 26 - 29

LookUs & Online Makale