ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 42 (1)
Cilt: 42  Sayı: 1 - 2008
DERLEME
1.
Yenidoğanda sık kullanılan invazif girişimler
Common invasive procedures in neonatology
Ali Bülbül, Füsün Okan
Sayfalar 1 - 9

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Kliniğimizde izlenen kabakulak meningoensefalitli olguların değerlendirilmesi
The evaluation of patients diagnosed with mumps meningoencephalitis
Metin Uyasalol, Ezgi Paslı, Semra Kayaoğlu, Leyla Telhan, Günsel Kutluk
Sayfalar 10 - 16

3.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde izlenen Tip 1 diyabetes mellituslu çocukların epidemiyolojik özellikleri
Epidemiologic features of children with type 1 diabetes mellitus followed up in child health and diseases clinic of Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital
Aysun Karadağ, Yalçın Çelik, Özgür Toklucu, Canan Hasbal, Sami Hatipoğlu
Sayfalar 17 - 21

4.
Androgenetik alopesili kadınlarda hairdeks ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
The evaluation of the quality of life in women with androgenetic alopecia using hairdex
Eylem Ceren, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Sayfalar 22 - 26

OLGU SUNUMU
5.
Hairy cell lösemiye bağlı dev dalak olgusunda splenektomi (Olgu sunumu)
Splenectomy in a giant spleen caused by hairy cell leukemıa (Case presentation)
Cemal Kaya, Uygar Demir, Önder Karabay, Kadir Özer, Özgür Bostancı, Halil Çoşkun, Ece Dilege, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 27 - 29

6.
Memenin apokrin ter bezi karsinomu: Olgu sunumu
Apocrıne sweat gland carcınoma of breast: Case report
M. Arslan, O. Kızılkaya, Ö. Maral, T. Mamati, S. Öztürk, M. Çalış, A. Doğan
Sayfalar 30 - 32

LookUs & Online Makale