ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 41 (4)
Cilt: 41  Sayı: 4 - 2007
DERLEME
1.
Ateşe ve ateşli hastaya yaklaşım
Fever and feverly ill management
Nuray Kes Uzun
Sayfalar 7 - 13
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Lokalize prostat kanserinde aktif izlem politikasının yarar ve zararları
The risks and benefits of active surveillance in localized prostate cancer
Tuna Karatağ, Mesrur Selçuk Silay, Çengiz Miroğlu
Sayfalar 14 - 27
Makale Özeti

3.
Geriatrik yaş grubunda deri bulgularının sıklığı
The prevalence of skin disease in the geriatric population
Ilteriş Oğuz Topal, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü
Sayfalar 28 - 32

OLGU SUNUMU
4.
Uylukta lentiginöz hiperplazî zemininde gelişen mikst tübülopapiller hidroadenom ve siringokistadenoma papilliferum
Mixed tubulopapillary hidroadenoma and syringocystadenoma papilliferum of the thigh occuring on lentiginous hyperplasia
Ayşin Karasoy Yeşilada, Mahmut Ulvi Kayalı, Özay Özkaya, Damlanur Sakız, Lütfü Baş
Sayfalar 33 - 34

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
Psödoeksfolyatif ve senil katarakt olgularında fakoemülsifikasyon ameliyatının göziçi basıncı üzerine etkisinin karşılaştırılması
Comparison of phacoemulsification effect on intraocular pressure in patients with pseudoexfoliative and senile cataract
A. Burcu Dirim, Ersin Oba, Esra Türkseven, Ceylen Uslu, Hüseyin Fındık, Ulviye Yiğit
Sayfalar 37 - 40

6.
Elektif cerrahi girişim uygulanacak hastalarda oral omeprazol, ranitidin ve famotidinin mide sıvısı volümü ve ph’sı üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of oral omeprazole, famotidine and ranitidine on gastric volume and ph in elective surgery patients
Hale Dobrucalı, Leyla T. Kılınç, Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol, Ayşe Hancı, Metin Bektaş
Sayfalar 41 - 46

OLGU SUNUMU
7.
Boyunda dev schwannoma olgusu
Giant schwannoma cases of neck
Seyhan Alkan, Burhan Dadaş
Sayfalar 47 - 49

8.
Yahova şahidi inanışına sahip bir gebede plasenta previa olgusu
A case report of a placenta previa in a Jehova‘s witness patient
Melahat Dönmez, Alev Atış, Günseli Özdemir, Savaş Özdemir, Özlem Oruç, Selahattin Mısıroğlu
Sayfalar 50 - 51

LookUs & Online Makale