ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 41 (3)
Cilt: 41  Sayı: 3 - 2007
DERLEME
1.
Üriner sistem taş hastalığında medikal tedavi ve diyet
Medical treatment and diet in urinary stone disease
Mesrur Selçuk Silay, Mustafa Kadıhasanoğlu, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Otoimmun büllü dermatozlarda demografik ve klinik özellikler
The demographic and clinical features of autoimmune bullous dermatoses
Koray Özkan, Ilknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 13 - 18

3.
Gebelikte sigara kullanımının maternal ve fetal komplikasyonlar üzerine etkileri
Effect of smoking in pregnancy on various maternal and fetal complications
Inci Davas, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Özge Yılmaz, Çağan Yardım, Atıf Akyol, Başak Baksu
Sayfalar 19 - 23

4.
Alt batın cerrahisinde bupivakain ve ropivakainin epidural anestezik etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of efficiency of bupivacaine and ropivacaine in epidural anaesthesia in lower abdominal surgery
Şükrü Çiftçi, Ayşe Hancı, G. Ulufer Sivrikaya, Metin Bektaş, Sibel Oba
Sayfalar 24 - 29

5.
Sağlıklı çocuklarda boğaz kültüründe üreyen mikroorganizmaların araştırılması
The reaserch of the microorganisms growing in the throat cultures of healthy children
Gönül Şengöz, Cangül, Kadriye Kart Yaşar, Bülent Durdu, Şemsinur Karabela, Özcan Nazlıcan
Sayfalar 30 - 34

6.
Normal ve neoplastik tiroid dokusunda p53 ve Kİ67
The evaluation of p53 and ki67 immune reactivity in normal and neoplastic thyroid tissues
Banu Yılmaz Özgüven, Yeşim Erdem, Fevziye Kabukçuoğlu, Tuğba Taşkın, Nedim Polat
Sayfalar 35 - 39

OLGU SUNUMU
7.
Hiperparatiroidi ve diabetes insipidus ile seyreden îdiopatik adrenal hiperplazi olgusu
An adrenal hyperplasia case presenting with hyperparathyroidism and diabetes insipidus
Nur Şener, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Emine Şatır, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 45 - 48

8.
Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonla olgularımız
Ventriculoperitoneal shunt infections: Our experiences
Leyla Telhan, Umut Zubarioğlu, Lalız Esin Kadıoğlu, Metin Uysalol, Ayşe Palanduz
Sayfalar 46 - 48

LookUs & Online Makale