ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 41 (2)
Cilt: 41  Sayı: 2 - 2007
DERLEME
1.
Böbrek ve üreter travmaları
Renal and ureteral trauma
Erbil Ergenekon, Serdar Arısan
Sayfalar 7 - 19
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Alt üriner sistem sistem travmaları ve üretral darlıklar
Alt üriner sistem sistem travmaları ve üretral darlıklar
Mustafa Kadıhasanoğlu, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 20 - 30
Makale Özeti

3.
Açık açılı glokom ve oküler hipertansiyon olgularında topikal latanoprostun retrobulber kan akımı üzerine etkisi
The effect of topical latanoprost on retrobulbar blood flow in patients with primary open angle glaucoma and ocular hypertension
Ersin Oba, Ulviye Yiğit, Fatma Koca, Burcu Dirim, Alper Özel, Muzaffer Başak
Sayfalar 31 - 35

4.
Lateral mini insizyon tekniği ile açık minimal invaziv tiroid lobektomi: İlk deneyimlerimiz
Minimal invasive thyroid lobectomy with lateral mini-incision tecnique: Our first experience
Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez
Sayfalar 36 - 41

5.
Kniest displazisinde anestezi uygulaması
Anesthesia application in kniest dysplasia
Hacer Şebnem Türk, Hale Dobrucali, Ayşe Hancı, Metin Bektaş, Ulufer Sivrikaya, Raffi Armağan
Sayfalar 42 - 44

6.
Çocuk enfeksiyon hastalıkları servisinde izlenen meningokoksemili olgularımızın değerlendirilmesi
Evaluation of meningococcemia cases hospitalized in pediatric infectious diseases clinic
Metin Uysalol, Laliz Kadıoğlu, Umut Zubarioğlu, Ezgi Paslı, Leyla Telhan, Feyzullah Çetinkaya
Sayfalar 45 - 50

7.
Brusellozise bağlı subakut tiroidit olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi
Subacute thyroiditis due to brucellosis case report and review of the literature
Abdulkadir Küçükbayrak, Mustafa Yıldırım, Davut Özdemir, Rezan Gergin, Ertuğrul Güçlü
Sayfalar 51 - 54

LookUs & Online Makale