ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 40 (3)
Cilt: 40  Sayı: 3 - 2006
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Acil el yaralanmaları
Emergency injuries of the hand
Semra Karşıdağ, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş
Sayfalar 7 - 18
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Pediatrik alt batın cerrahisinde postoperatif analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of postoperative analgesia methods in pediatric lower abdominal surgery
Nilgün Kılınçoğlu, Sibel Oba, Inci Paksoy, Özgür Özbağrıaçık
Sayfalar 19 - 24

3.
Tonsillektomi operasyonlarında remifentanil ve alfentanilin hemodinami ve derlenme yönünden karşılaştırılması
Comparison of remifentanil and alfentanil effects on hemodynamic parameters and recovery of patients undergoing tonsillectomy
Özgür Özbağrıaçık, Sibel Oba, Inci Paksoy, Melahat Erol, Ömer Aktaş, Güneri Atalan
Sayfalar 25 - 34

4.
Ürolojik cerrahide rejyonel anestezi deneyimlerimiz
Our experiences of regional anaesthesia in urologic surgery
Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Güneri Atalan
Sayfalar 35 - 38

5.
İstanbul’da bir kabakulak epidemisi sırasında saptanan olguların bazı özellikleri
Characteristics of patients with mumps diagnosed during an epidemics in Istanbul
Mutlu Terzioğlu, Günseli Bozdoğan, Fügen Pekün, Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya
Sayfalar 39 - 42

6.
Skar zemininde marjolin ülseri: 1998-2005 yıllarının retrospektif analizi
Marjolin’s ulcer arising in scar tissue: Retrospective analysis of 1998-2005
Bülent Saçak, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Uğur Tosun, Kemal Uğurlu, Damlanur Sakız, Lütfü Baş
Sayfalar 43 - 47

OLGU SUNUMU
7.
Apendiks mukoselinde radyolojik görüntüleme: İki apendiks mukosel olgusu
Radiological imaging in appendiceal mucocele: Two cases of appendiceal mucocele
Alper Özel, Ozan Karatağ, Gülden Yenice, Can K. Çalışkan, Muzaffer Başak
Sayfalar 47 - 50

8.
Apert sendromunda anestezi indüksiyonu ve idamesinde sevofluran uygulaması
Volatil induction and maintenance of anesthesia with sevoflurane in apert’s syndrome
Hakan Erkal, Esra Onuray, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan
Sayfalar 51 - 53

9.
Tıkanma ikteri ile başvuran yüksek dereceli primer duodenum lenfoması
High grade primary duodenum lymphoma presented with obstructive jaundice
Gamze Uğurluer, Sercan Özyurt, Ferdi Aksaray, Nalan Aslan, Mübeccel Tümöz
Sayfalar 54 - 56

LookUs & Online Makale