ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 39 (1)
Cilt: 39  Sayı: 1 - 2005
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Atopik dermatit ve tedavide yenilikler
Atopic dermatitis and recent advances in the treatment
Feyzullah Çetinkaya
Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Hipertansif olgularda hemostatik parametreler ve hedef organ hasarı ile ilişkisi
Haemostatic parameters in hypertensive patients and relationship with target organ damage
N. Deniz Esin, Aslan Çelebi, Vildan Ercan, Deniz Koç, Elmas Biberci, İsmail Ekizoğlu, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 12 - 18

3.
%0.2 ropivakainle hasta kontrollü aksiller analjezi ve sürekli aksiller infüzyonun postoperatif ağrı kontrolunda etkileri
Effects of patient controlled axillary analgesia and continuous axillary infusion with 0.2% ropivacaine for postoperatif pain relief
Türkan Şanlıer, Leyla Türkoğlu Kılınç, Ayşe Hancı, Melahat Karatmanlı Erol, Banu Burgutoğlu
Sayfalar 19 - 23

4.
Edirne ve çevresinde yaşayan bireylerde referans aralıklarının belirlenmesi: plazma lipid profili
Determination of reference values in the individuals living Edirne and neighborhood region: plasma lipid profile
Hakan Erbaş, Sevil Demirkıran, Şendoğan Gülen
Sayfalar 24 - 31

5.
Semptomatik hastalarda, diz eklemi manyetik rezonans görüntüleme
Knee joint magnetic resonance imaging in symptomatic patients
Nuran Yılmaz, Ahmet Mesrur Halefoğlu, A. Deniz Kahraman, Barış Türk, Abdullah Mahmutoğlu, Muzaffer Başak
Sayfalar 32 - 36

6.
The effects of different doses of remifentanil on sedation, haemodymamy and respiratory parameters in spinal anaesthesia
Spinal anestezi uygulanan olgularda remifentanilin farklı dozlarının sedasyon, hemodinami ve solunum parametreleri üzerine etkisi
B. Çağla Özbakış Akkurt, G. Ulufer Sivrikaya, Leyla T. Kılınç, Melahat K. Erol, Ayşe Hancı, Ebru H. Koç
Sayfalar 37 - 41

7.
Glokomlu olgularımızın demografik verilerinin ve medikal tedaviye uyumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of demographic data of the patients with glaucoma and their compliance to therapy
İsmail Öncül, Ulviye Yiğit, Hasan Vatansever, Ersin Oba, Fatma A. Koca
Sayfalar 42 - 46

8.
Preterm eylemlerde tek doz betametazon uygulamasının sonuçları ve etki süresi
The results of single dose betametasone application in preterm labours and its effectivity
Suna Özdemir, Birgül Güraslan, Özgür Akbayır, Hakan Güraslan, Nurdan Nurullahoğlu, S. Nihan Karakaya, Onur Erol, Ahmet Gülkılık
Sayfalar 47 - 55

OLGU SUNUMU
9.
Mobius sendromlu bir vakada anestezi uygulaması
Anaesthetic management in a case with Mobius syndrome
Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Deniz Gökçe
Sayfalar 56 - 58

10.
Lupus vulgaris zemininde gelişen bir epidermoid karsinom olgusu
A case of epidormoid carcinoma following lupus vulgaris
Ercan Çakmak, İsmail Kuran, Gürsel Turgut, Damlanur Sakız
Sayfalar 59 - 61

11.
Akromegalili bir olguda anestezik yaklaşım
Anesthetic approach to acromegaly (case report)
Gökçen Başaranoğlu, Veysel Erden, Hamdi Delatioğlu
Sayfalar 62 - 63

LookUs & Online Makale