ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 38 (2)
Cilt: 38  Sayı: 2 - 2004
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Sigara ve gebelik
Cigarette smoking and pregnancy
Melahat Dönmez Kesim
Sayfalar 7 - 14
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında renkli-power doppler ultrasonografi
Differential diagnosis of cervical lymphadenopathy: usefulness of color-power doppler sonography
Barış Yanbuloğlu, Hüseyin Özkurt, T. Hakan Doğan, Ozan Karatağ, Metin Yıldız, Muzaffer Başak
Sayfalar 15 - 18

3.
Evre IV epitelyal over kanserli hastalarda cisplatin-taxol kombinasyonu ile toksisite ve sağkalım değerlendirilmesi
The evaluation of the survival and toxicité with cisplatinum and taxol regimen in stage IV ovarian carcinoma
Didem Karaçetin, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Özlem Maral, Birsen Yücel, Doğan Özcan, Oktay Incekara
Sayfalar 19 - 21

4.
Endometrium kanserlerinde adjuvan radyoterapi sonuçlarımız ve prognostik faktörler
The results of adjuvan radiotherapy and prognostic factors in endometrium carcinoma
Didem Karaçetin, Doğan Özcan, Özlem Maral, Öznur Aksakal, Birsen Yücel, Yusuf Başer, Oktay Incekara
Sayfalar 22 - 24

5.
Üriner sistem ve safra kesesi kalküllerinde, yanıp-sönme artefaktının renkli doppler ve power doppler sonografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of color and power doppler twinkling artifacts from urinary tract and gallbladder calculi
Ayşe Deniz Kahraman, Nuran Yılmaz, Ali Şenol Çelebi, Kosti Can Çalışkan, Zeki Karpat
Sayfalar 25 - 28

6.
Cilt hemanjiomalı hastaların değerlendirilmesi
The evaluation of the skin hemangioma patient
M. Arslan, A. N. Karadeniz, M. Karnap, M. Güveli, G. Aksu
Sayfalar 29 - 32

7.
Uzun süreli operasyonlarda propofol ve sevofluranın karaciğer- böbrek fonksiyon testleri ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of propofol and sevoflurane on liver-renal function tests and recovery characteristics in long lasting surgeries
G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Banu Burgutoğlu, Fatma Gündoğan, Şükrü Çiftçi
Sayfalar 33 - 38

8.
Pankreas kanserlerinin preoperatif rezektabilite değerlendirilmesinde spiral BT
Helical CT of pancreatic cancer; assessment of resectability before surgery
Nuran Yılmaz, Hüseyin Özkurt, Hülya Değirmenci, Ayşe Deniz Kahraman, Muzaffer Başak
Sayfalar 39 - 43

9.
Yara örneklerinde izole edilen stafilokok suşlarının çeşitli antibiyotiklere direncinin araştırılması
Antibiotic resistance of staphyloccocal strains isolated from wound specimens
Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Alper Gündüz, Mustafa Gül
Sayfalar 44 - 47

OLGU SUNUMU
10.
İdiyopatik trombositopenik purpura tanısı olan bir hastada infeksiyona sekonder gelişen reaktif trombositoz
Reactive thrombocytosis secondary to infection in a patient with idiopathic thrombocytopenic purpura
F. Kerim Küçükler, Çiğdem Y. Ersoy, S. Kerem Okutur, Cemal Bes, Göktuğ Şirin, Ülkü Kerimoğlu, Sertaç Öztürk, Levent Dalar, Fatih Borlu
Sayfalar 48 - 52

11.
Diz eklemine ait pigmente villonodüler sinovit olgusu
Pigmented villonodüler synovitis of the knee joint
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Sami Yakut, Muhammet Acar
Sayfalar 53 - 55

12.
Dış kulak yolu tutulumu olan pemfigus vulgaris
Pemhigus vulgaris with external ear involvement: a case report
Eda Kumbasar, Gonca Gökdemir, Berna Uslu- Coşkun, Ilknur Kıvanç- Altunay, Adem Köşlü, Damlanur Sakız
Sayfalar 57 - 59

13.
Özefagus atrezisine eşlik eden nadir bir ekstremite anomalisi: fokomeli
An extremely rare limb defect with esophageal atresia: phocomelia
Mustafa Inan, Turan Ceylan, Naci Öner, Burhan Aksu, Mehmet Pul
Sayfalar 60 - 63

LookUs & Online Makale