ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 36 (2)
Cilt: 36  Sayı: 2 - 2002
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Tanı testlerinde performans değerlendirilmesi: temel kavramlar
Evaluation of the performance of the diagnostic tests: Basic concepts
Muzaffer Başak, Mehmet Ertürk, Alper Özel
Sayfalar 7 - 10
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
2.
Kronik ürtikerli olgularda otolog serum deri testi
Autologous serum skin test of patients with chronic urticaria
Fulya Göksu, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü
Sayfalar 11 - 17

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Genç erişkinlerde osteosarkom
Osteosarcoma in young adults
Mehtap Dalkılıç Çalış, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Bülent Aksoy, Oktay İncekara, İrfan Öztürk
Sayfalar 18 - 23

4.
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi süt çocuğu servisinde yatan çocukların rutin aşılarının yapılma oranları
Administiratiorı rates of routine vaccines for the infant inpatients in Sisli Etfal research and education hospital
Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol, Özgür Beceren, Günsel Kutluk, Merih Evrüke
Sayfalar 24 - 28

5.
Laringeal maske kullanımında sevoflurane inhalasyonu veya propofol infüzyonu esnasındaki arter kan gazı değişiklikleri
Changes in arterial blood gases during laryngeal mask airway ion with sevoflurane inhalational or propofol infusion anesthesia
Ayda Başgül, G. Ulufer Sivrikaya, Birsen Ekşioğlu, Ayşe Hancı
Sayfalar 29 - 32

6.
Neonatallerde serebral kan akım hız ölçümlerinin transkranial renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Cerebral blood flow velocity measurements using by colour doppler ultrasonography in neonatals
Muzaffer Başak, Hülya Değirmenci, Hüseyin Özkurt, Mehmet Ertürk, Füsun Okan
Sayfalar 33 - 36

7.
Kronik anovulatuar olgularda rekombinant FSH ve ileri derecede saflaştırılmış FSH preparatlarınm karşılaştırılması
The comparison of recombinant fsh and highly purified FSH regimens in chronic anovulatory cases
Ayşe Aydın, Ahmet Varolan, Asuman Sevük, Inci Davas
Sayfalar 37 - 45

8.
1995-2001 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi* 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde adolesan ve erişkin yaş gruplarında sezaryen oranlarının karşılaştırılması
A comperative study of cesarean deliveries among the age groups of adolescence and adulthood in Sisli Etfal research and training hospital between 1995 - 2001
Ahmet Varolan, Tevfik Yoldemir, Ali Yazgan, Atıf Akyol, Aslıhan Arıöz, İnci Davas
Sayfalar 46 - 49

9.
1995-2001 Yılları Arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi* 2. Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde adneksiyal kitle tanısıyla ameliyat edilen olguların adolesan ve erişkin yaş gruplarına göre karşılaştırılması
A comperative study of the cases operated for adnexial mass at the age of adolescence and adulthood between 1995 - 2001 in Sisli Etfal research and Training Hospital
Atıf Akyol, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Tevfik Yoldemir, Aslıhan Arıöz, İnci Davas
Sayfalar 50 - 52

10.
Multiple sklerozda serebral atrofi ve mini mental durum
Cerebral atrophy and mini mental state in multipl sclerosis
Kemal Barkut, Şerefnur Öztürk, Şenay Özbakır
Sayfalar 53 - 61

11.
Nadir etyolojili bir hiperkalsemi komasından pamidronat ve kalsitonin tedavisiyle çıkış
Coming out of the hypercalcemic coma dramatically by applying iv pamidronate and sc calcitonin concomitant treatment which is due to very seldom etiology
Mehtap Dalkılıç Çalış, Gül Çağrı Erol, Fatih Borlu, Ebru Em, Hülya Tanes Açıkel
Sayfalar 62 - 68

OLGU SUNUMU
12.
Bilateral fasyal atrofî olgusu
A case of bilateral facial atrophia
Semra Hacıkerim Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Ayşin Karasoy, Aylin Kurt, İsmail Kuran
Sayfalar 69 - 71

13.
A case of mucinous cystadenoma of appendix
Apendiks musinöz kistadenom olgusu
Hüseyin Özkurt, Muzaffer Başak, Sevtap Durmaz, Ender Uysal, İrfan Çelebi
Sayfalar 72 - 75

LookUs & Online Makale