ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 36 (1)
Cilt: 36  Sayı: 1 - 2002
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Küme başağrısı
Cluster headache
Hulki Forta
Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Vertebra cerrahisi uygulanan olguların anestezi özellikleri bakımından geriye dönük incelenmesi
Retrospective investigation of the anaesthesia in spinal surgery patients
G. Ulufer Sivrikaya, Mehmet Tezer, Ayşe Hancı, Irfan Öztürk, Melahat Karatmanlı Erol, Leyla Türkoğlu Kılınç
Sayfalar 13 - 18

3.
Erişkin premedikasyonunda; Atropin ile kombine Midazolam, Meperidin ve Morfinin intramasküler kullanımı
Use of intramuscular Midazolam, Meperidine and Morphine combined with Atropine in adult premedication
Müslüm Çiçek, Birsen Ekşioğlu, Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Nebahat Sivrikaya
Sayfalar 23 - 27

4.
Değişik klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşlarınm antibiyotik duyarlılıkları
Antibiotic susceptibility of staphylococcal strains isolated from different clinical materials
Mustafa Gül, Birsen Durmaz Çetin, Alper Gündüz, Fatma Korkmaz, Engin Seber
Sayfalar 28 - 30

5.
Şişli Etfal Hastanesi ve ülkemiz kardiotorasik cerrahi anestezisi
Şişli Etfal Hospital and anesthesia of cardiothorasic surgery in our country
Ayda Başgül, Ayşe Hancı
Sayfalar 31 - 33

6.
Rektus abdominis flebinin çok yönlü kullanımı
Versalite usage rectus abdominis flaps
Ilkay Hüthüt, Kemal Uğurlu, Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Ayşin Karasoy, Ismail Kuran
Sayfalar 34 - 38

7.
Optik ve farmakolojik penalizasyon okul çağında başarılı olabilir mi?
Efficacy of optical and pharmacological penalisation in school children
Şule Ziylan, Didem T. Serin, Şafak Karslıoğlu, Ersin Oba
Sayfalar 39 - 41

8.
Süt çocukluğu dönemi alt solunum yolu enfeksiyonlarında yüksek doz A vitamininin tedaviye etkisi
Effects of high dose vitamin A supplementation on the treatment of lower respiratory tract infections in infants
Cengiz Asilsoy, Feyzullah Çetinkaya, Merih Evrüke, Metin Uysalol, Günsel Kutluk
Sayfalar 42 - 45

9.
Orta kulak kolesteatomlarında gelişen komplikasyonların BT bulguları
CT findins of complicated middle ear cholesteatomas
Irfan Çelebi, Ender Uysal, Muzaffer Başak, Gülten Aydın, Suat Turgut
Sayfalar 46 - 49

10.
Supraglottik larenks kanserlerinde postoperatif radyoterapinin rolü ve sonuçları
The results of postoperative radiotherapy with supraglottic larynx carcinoma
Saliha Peksu, Didem Karaçetin, Özlem Maral, Alpaslan Mayadağlı, Oktay Incekara
Sayfalar 50 - 52

OLGU SUNUMU
11.
Bası yarasına sekonder Fournier gangreni olgusu ve konservatif yaklaşım
A case of Fournierys gangrene secondary to decubitus ulcus and conservative treatment
Uğur Tosun, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Özay Özkaya, Ismail Kuran
Sayfalar 53 - 55

12.
Metil alkol intoksikasyonu
Methanol intoxication
Surhan Özer Çınar, Sibel Oba, Inci Paksoy, Levent Yılmaz, Özgür Özbağrıaçık, Metin Bektaş
Sayfalar 56 - 58

LookUs & Online Makale