ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 35 (3)
Cilt: 35  Sayı: 3 - 2001
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
D Vitamini Yetersizliğine Bağlı Rikets
Rickets depend on vitamine faliure
Günsel Kutluk, Feyzullah Çetinkaya
Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Kanserden Kimyasal Ajanlarla Korunma
Chemoprevention Of cancer
Mehtap Dalkılıç Çalış, Oktay Incekara
Sayfalar 10 - 15
Makale Özeti

3.
Makrosomik Bebek İnsidansı ve Risk Faktörleri
Macrosomia, incidence and risk factors
Güner Karatekin, Özgül Salihoğlu, Günay Cantürk, Füsun Okan, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 16 - 18

4.
Spinal Anestezide Lokal Anesteziklerin Karıştırılarak Kullanımı
The use of mixturing the local anaesthetics in the spinal anaesthesia
Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Türkan Şanlıer
Sayfalar 19 - 21

5.
Yumuşak Doku Sarkomlarında Metastaza Etkili Faktörler
Soft Tissue Sarcoma In Adolescents And Young Adults Our ClimcalResults
Mehtap D. Çalış, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Oktay İncekara
Sayfalar 22 - 27

6.
Low Grade Astrositomalı Hastaların Genel Özellikleri
General observed properties of patients with low grade Astrocytomas
Ahmet Uyanoğlu, Didem Karaçetin, Özlem Maral, Öznur Aksakal, Oktay İncekara
Sayfalar 28 - 30

7.
Low Grade Astrositomlu Vakalarda Lokal Radyoterapi
Local radiotherapy in low grade astrocytomas summary
Ahmet Uyanoğlu, Özlem Maral, Didem Karaçetin, Öznur Aksakal, Oktay İncekara
Sayfalar 31 - 33

8.
Beyin Cerrahi Kliniğinde 1977-1989 Yılları Arasında Anestezi Uygulamalarımız
Our Anaesthesia applies between 1977-1989 years in Neurosurgery clinic
Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Leyla Türkoğlu, Dilek Tezal
Sayfa 34

9.
Adneksiyal Kitlelerin Ayırıcı Tanısında Transvajinal Sonografi, CA-125, Malignansi Risk İndeksinin Tanısal Değeri
The Diagnostic Value Of The Transvaginal Ultrasonography, CA-125 And Malignancy Risk Index At The Differential Diagnosis Of The Adnexal Masses
Ahmet Varolan, Atıf Akyol, Tevflk Yoldemir, Asuman Sevük, İnci Davas
Sayfalar 37 - 41

10.
Adneksiyal Tümörlerin Tanı ve Tedavisinde Klinik Skorlama Sistemi
The Clinical Scorring System At The Diagnosis And Treatment Of The Adnexal Tumors
Ahmet Varolan, Atıf Akyol, Tevfik Yoldemir, Asuman Sevük, İnci Davas
Sayfalar 42 - 46

11.
Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastaların Genel Özellikleri
Small cell lung cancer patients at general characteristics of our clinic
Özlem Maral, Didem Karaçetin, Saliha Peksu, Ahmet Uyanoğlu, Öznur Aksakal, Oktay İncekara
Sayfalar 47 - 50

12.
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Tedavi Sonuçlarımız
Results of treatment of small cell lung cancers at our clinic
Özlem Maral, Didem Karaçetin, Saliha Peksu, Ahmet Uyanoğlu, Öznur Aksakal, Oktay İncekara
Sayfalar 51 - 53

13.
Supraglottik Larenks Kanserli Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of supraglottic larynx carcinoma in our clinic
Saliha Peksu, Didem Karaçetin, Özlem Maral, Alpaslan Mayadağlı, Oktay İncekara
Sayfalar 54 - 56

OLGU SUNUMU
14.
Bir olgu nedeniyle Sneddon sendromu
Case report: Sneddon syndrome
Gamze Bayülkem, Burhanettin Uludağ, Önder Akyürekli
Sayfalar 57 - 59

LookUs & Online Makale