ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 34 (1)
Cilt: 34  Sayı: 1 - 2000
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Torch
Torch
Ahmet Varolan, Ayşin Aras Altın, İnci Davas
Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Deneysel Süperior Mezenter Artar Trombozunda Defibrotide Kullanımının Etkileri
The Effect of Defibrotide in Experimental Superior Mesenteric Artery Trombosis
Mehmet Uludag, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, İsmail Akgün, Mustafa Özbagrıaçık, Adnan İşgör, Gülen Dogusoy
Sayfalar 13 - 19

3.
Sinir Defekti Onarımında Ven ve Sinir Greftlerinin Karşılaştırılması
Comparison of vein and nerve grafts in nerve defect repair
Kemal Uğurlu, Zafer Özsoy, Ethem Güneren, Çağrı Sade, Halis Enhoş, Tülay Başak
Sayfalar 13 - 21

4.
Hodking Lenfomali Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız
Treatment Results Of Hodgkin Lymphomas in Our Clinic
Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Oktay İncekara
Sayfalar 20 - 22

5.
Prenatal Riskin Belirlenmesine Zeynep Kamil Hastanesinde Çalışılan Üçlü Tarama Testinde Maternal Serumdaki Hcg, Afp, Ue3 Hormonlarının Median Degerlerinin Belirlenmesi
Measurement of Maternal Serum median HCG, afp and UE3 Hormon levels with triple screening test in Zeynep Kamil Hospital to predıct Prenatal risk
Ayşen Özkoral, İlter Güner, Seracettin Günaydın, Bilge Türköver
Sayfalar 29 - 33

6.
Testis Tümörlü Olgularımız
Testis Tumors in Our Clinic
Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Oktay İncekara
Sayfalar 34 - 36

7.
Recombinan Human Erthropoietin (R-Huepo) Kulanmakta Olan Kronik Regüler Hemodializ Hastalarında L-Karnitin Kullanımının Anemi Ve R-Huepo İhtiyacına Olan Etkileri
L-Carnitene Effects On Anemia And The Response To Erythropoietin Treatment in Hemodialysis Patients
Yalçın Özbahar, Özçelik Okayer, Özlem Harmankaya, Aydoğan Öbek
Sayfalar 37 - 42

8.
Üriner Sistem Enfeksiyonlarında İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Bacteria İsolatedfrom Urinary Tract Infections ard Their Antibiotic Susceptibility
Engin Seber, Birsen Durmaz, Fatma Korkmaz, Kadir Güneş, Nurdan Okunakol
Sayfalar 43 - 45

9.
Hipofiz Tümörlerinde External Radyoterapi Sonuçlarımız
External Radiotherapy in Hypophys is Tumors; Our Results
Alpaslan Mayadaglı, Mehtap Dalkılıç Çalış, Oktay İncekara
Sayfalar 46 - 48

10.
Postmenopazal Hormon Replasman Tedavisinin İnternal Karotis Arter Pulsatilite İndeksi Üzerine Etkisi
Effect Of Hormone Replacement Therapy On Internal Carotid Artery Pulsatility Index
Melahat Dönmez, Buğra Yücesan, Savaş Özdemir, Gül Mandıracı, Akın Aydemir
Sayfalar 49 - 52

11.
Meme Kanserinde Tedavi Sonuçlarımız
Summaries Of Treatment Of Breast Cancer in Our Clinic
Didem Kara Çeten, Orhan Kızılkaya, Alpaslan Mayadaglı, Oktay İncekara
Sayfalar 53 - 56

OLGU SUNUMU
12.
Larsen Sendromu Ve Anestezi
Anestliesia and Larsen Sylidrome
Ayda Başgül, Ayşe Hancı
Sayfalar 57 - 58

13.
Kardiyak Tutulum Gösteren Bir Behçet Olgusu
A case of Behçet with Cardiac lnvolvement
Ebru Em, Hülya Tanes Açıkel, Fatih Borlu, Ali Özgür Öztürk, Gülçağrı Erol
Sayfalar 59 - 60

LookUs & Online Makale