ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 32 (1)
Cilt: 32  Sayı: 1 - 1998
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Erişkin Tipi Diabette Eklem Hareket Kısıtlılığı ve HbA1 ilişkisi
Limited Joint Motion in Adult Type Diabetes and Its Relation with HbA1 Levels
Banu Kuran, Vildan Çerçi, Ömer Kuru
Sayfalar 7 - 14

2.
Çocuklarda Preemtif Kaudal Bloğun Postoperatif Ağrı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
The effect of pre-emtive caudal block on postoperative pain in children
Sibel Oba, Alp Yentür, Surhan Özer, Latif Abbasoğlu, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova
Sayfalar 15 - 18

3.
Spinal Myeloşizis Olgularında Takip ve Multidisipliner Yaklaşım
The management and multydisciplinary approach to cases of spinal myeloschisis
Bülent Fahri Kılınçoğlu, Mehmet Nihat Dinçbal, M. Ihsan Karaman, Adem Yılmaz, Yunus Aydin
Sayfalar 19 - 26

4.
Yardımlı Üreme Tekniklerinden İntra Uterin İnseminasyon (İUİ.)'un Ovulasyon İndüksiyonu ile Kombine Sonuçları
The combined results of IUI and ovulation induction which are assisted reproductive techniques
Ender Yumru, Inci Davas Erşen, Oğuz Kaya, Ayşe Aydın Kara
Sayfalar 27 - 30

5.
Karbamazepin ve Difenilhidantoin Kullanan Erkek Epileptik Hastalarda Serum Seks Hormon Düzeyleri
The serum level of sex hormons in epileptic men who were treated with carbamazepine or diphenylhydantion
Betül Orbay, Ayhan Öztürk, Beyhan Gönlülal, Yalçın Aral
Sayfalar 31 - 38

LookUs & Online Makale