ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 31 (4)
Cilt: 31  Sayı: 4 - 1997
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Maternal Serum Human Koryonik Gonadotropin Düzeylerinin İntrauterin Büyüme Geriliği Tanısındaki Önemi
The level of maternal human coriogenic gonadothropin in intrautherine growth retardation
H. Baha Oral, H. Mesut Özsoy, Recep Sütçü, Yasemin Babar, Demir Özbaşar
Sayfalar 52 - 56

2.
Endometriozisli Hastalarda Peritoneal Mayii Fibronectin ve İmmünglobülin Düzeyleri İle Peritoneal Hücre Araştırması
Comparasion of the peritoneal celi population and peritoneal fluid fibronectin and immunglobulin levels in endometriosis cases
H. Mesut Özsoy, M. Okan Özkaya, Aliye Sarı, Demir Özbaşar
Sayfalar 57 - 60

OLGU SUNUMU
3.
Lökosit Adezyon Defekti: Bir Olgu Sunumu
Leukocyte adhesion deficiency: A case report
Ayşe Palanduz, Leyla Yolar, Nafiye Urgancı, Nimet Kayaalp
Sayfalar 61 - 63

4.
MR-A ile Tanı Konan Bir Karotiko-Kavernöz Fistül Olgusu
A case with Carotid-Cavernous fistula
Aytül Mutlu, Feray Kıymaz Seleker, Hulki Forta
Sayfalar 64 - 66

5.
Konjenital Cytomegalovirus Enfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu
Congenital cytomegalovirus infection: A case report
Ayşe Palanduz, Leyla Yolar, Nafiye Urgancı, Nimet Kayaalp
Sayfalar 67 - 68

6.
Ender Klinik Semptomlar Gösteren Bir Enfeksiyöz Mononükleozis Vak'asında Epstein Barr Virus Antikorlarının Tanı Değeri
Serological diagnosis of infectious mononucleosis using the Epstein Barr virus antibodies in a patient with rare clinical findings
Mustafa Canbakan, Fatih Borlu, Tamer Sakacı, Ahmet Taştan
Sayfalar 69 - 71

7.
Bilier Fistüle Radyolojik Bakış
Radiologic view of biliary fistul
Muzaffer Başak, Mevlüt Yılmazcan, Alper Yurci, Özlem Gökçöl
Sayfalar 72 - 74

8.
Kombine Sinir Yaralanması Mevcut Bir Hastanın Sağ Üst Ekstremite Fonksiyonlarının Rekonstrüksiyonu
Recontruction of right upper ekstremity functions of a patient who has combined nerve injury
Ali Sakinsel, Ayşin Karasoy, Hakan Özcan, Ismail Kuran, Lütfü Baş
Sayfalar 75 - 78

9.
Anterior Kraniofasial Rezeksiyon: 2 Olgu Sunumu
Anterior Craniofacial Resection: Report of 2 cases
Uğur Çınar, Aslı Batur Çalış, Berna Uslu, Nihat Dinçbal, Aras Şenvar
Sayfalar 79 - 81

10.
Kongenital Adrenal Hiperplazi 11 Beta Hidroksilaz Eksikliği Olan Bir Olgu
A case of 11 Beta Hydroxylase Deficiency

Sayfalar 82 - 84

LookUs & Online Makale