ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - 1996
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Kardiovasküler Değişiklikler ve Kan Gazlarının İncelenmesi
Cardiovascular and Arterial Blood Gas Changes During Laparoscopic Cholescystectomy
Sibel Oba, Yeşim Koçkesen, Gürkan Yetkin, Sadık Yıldırım, Berrin Yalçın, Raife Torun
Sayfalar 7 - 11

2.
Esansiyel Hipertansiyon ve Aterosklerozda Endotelin-1 Düzeyleri
Endothelin-1 Levels at the Essential Hypertansion and Atherosclerosis
Ziyaettin Durakoğlu, Ilker Öner, Hikmet Yurtsever
Sayfalar 12 - 20

3.
lg A Nefropatisinde Immunsupresif Tedavinin Etkinliği
Efficancy of lmmunosuppressive Therapy in lg A Nephropathy
Aydoğan Özbek, Ümit Ince, Hakkı Arıkan, Özlem Harmankaya, Akif Eran
Sayfalar 21 - 24

4.
Sağlıklı Yenidoğanlarda Umbilical Kord Kan Gazları ve Apgar Skorlarının Karşılaştırılarak Sinan Fizyolojik Hipoksinin Gösterilmesi
To Show The Physiological Hypoxia of Healthy Newborn by Comparing Cord Blood Gases with Apgar Scores
Sinan Uslu, Güner Karatekin, Ayşegül Taplamacı, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 25 - 27

5.
Bozulmuş Glikoz Toleransı ve Ateroskleroz
lmpaired Glucose Tolerance and Atherosclerosis
Ziyaettin Durakoğlu, Ilker Öner, Banu Kılıç, Sema K. Seber, Hikmet Yurtsever
Sayfalar 28 - 32

OLGU SUNUMU
6.
Çocuk Premedikasyonunda Oral Midazolam-Triclofos Sodium Alfentanyl ve Plasebonun Karşılaştırılması
Çocuk Premedikasyonunda Oral Midazolam-Triclofos Sodium Alfentanyl ve Plasebonun Karşılaştırılması
P. Akduygu, A. Başgül, A. Hancı, N. Sivrikaya
Sayfalar 33 - 38

ORIJINAL ARAŞTIRMA
7.
Renal Amiloidozlu Vakalarda ACE Inhibitör Tedavinin Proteinüri Üzerine Olan Etkisi
The Effect of ACE lnhibitor Treatment on Proteinııria in Cases with Renal Amyloidosis
Hakkı Arıkan, Gürkan Yurteri, Özlem Harmankaya, Akif Eran, Aydoğan Öbek
Sayfalar 39 - 42

8.
Fetal Mesane İdrar Volümü ve Amniotik Sıvı Arasındaki İlişki
The relationship between urinary volume in fetal bladder and amniotic fluid volume
Attila Çankaya, Levent Yaşar, Mustafa Seven, Kadir Savan, Bektaş Yıldırım
Sayfalar 43 - 45

9.
Parsiyel Epilepsilerde Magnetik Rezonans Bulguları
MRI Findings of Patients with Partial Epilepsy
A. Destina Yalçın, Asuman Kaymaz, Hulki Forta
Sayfalar 46 - 49

LookUs & Online Makale