ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 1976
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Ürogenital Enfeksiyonlarda Patojen Etkenler
Pathogen Microorganisms in Urinary Tract Infections
Vedat Onan, Nejat Fertan
Sayfalar 115 - 120
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Nadir Bir Naevus Pigmantosus Vakası
Naevus Pigmentosus: Case Report
Mazhar Aksoy, Tülay Alpaslan
Sayfalar 121 - 125
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Persistent Trunkus Arteriosis Anomalisi
Persistent Truncus Arteriosis: Case Report
Fatih Ali Yücel, Hüseyin Atalay, Fikret Tanzer
Sayfalar 126 - 130
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Bir Vak'a Dolayısıyle Wolhfart-Kugelberg-Welander Hastalığı
Wolhfart-Kugelberg-Welander Disease: Case Report
Aysel Doğruer
Sayfalar 131 - 133
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Kuduz Hastalığının Teşhisinde Fluoresan Antikor Tekniği İle Histopatolojik Yoklamalardan Elde Olunan Sonuçların Karşılaştırılması
Fluorescent Antibody in the Diagnosis of Rabies
Fikret Tanzer
Sayfalar 134 - 149
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Geriatri
Ageing
Halis Karsu
Sayfalar 150 - 162
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Bir Vak'a Nedeni ile Konjenital Kapak Kolobomaları ve İlgili Sendromlar
Coloboma of Eyelid: Case Report
Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, İlkay Erçalık
Sayfalar 163 - 173
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Frontal Duraya Yapışık, Kemik Lezyonu ile Mütefarık Hipernefroma Metastazı
Hypernoma with Metastasis to the Dura Meter: Case Report
Yıldız Yalçınlar
Sayfalar 167 - 173
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Diabete Mellitusta Koroner Sklerozu, Obezite ve Hipertansiyon Sıklığı
Coronary Sclerosis, Obesity and Hypertension in Diabetes Mellitus
Vildan Demirci
Sayfalar 174 - 180
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Genel ve Tıbbi Sosyal Hizmetler
Social Services
Hasan Kara
Sayfalar 181 - 187
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale